Resort obrony w odpowiedzi na interpelacje poselskie podał informacje dotycząca postępów realizacji programów pozyskania śmigłowców wielozadaniowych kr. Perkoz, śmigłowców szturmowych kr. Kruk, a także wielozadaniowych morskich śmigłowców pokładowych kr. Kondor.

Na początku czerwca wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz w odpowiedzi na interpelację posła PO Konrada Frysztaka ws. zakupu przez MON wielozadaniowych śmigłowców dla polskiej armii zwrócił uwagę, że opublikowano już informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dla zadania wielozadaniowy śmigłowiec wsparcia kryptonim „Perkoz”.

Przypomnijmy, że w miniony piątek Inspektorat Uzbrojenia poin­for­mo­wał, że do dia­logu tech­nicz­nego doty­czą­cego programu wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca „Perkoz” zgło­siło się dwu­na­stu oferentów, m.in. PGZ, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Airbus Helicopters, Bell Textron, Boeing Company oraz Polskie Zakłady Lotnicze. Spośród przedstawionych podmiotów Inspektorat Uzbrojenia wybie­rze grupę, która otrzyma szczegó­łowe RFI i zapro­sze­nie do dia­logu. Przewidziano go na okres od lipca do gru­dnia bie­żą­cego roku.

W swojej odpowiedzi wiceminister Skurkiewicz napisał też, że koszty pozyskania śmigłowców zostaną określone w opracowywanych dokumentach wynikowych Fazy Analityczno-Koncepcyjnej, tj. w Studium Wykonalności. „Zabezpieczenie infrastruktury na potrzeby użytkowania śmigłowców będą realizowane w ramach wydzielonych środków finansowych z planu inwestycji budowlanych, po ustaleniu docelowych dyslokacji statków powietrznych i związanych z tym potrzeb”.

Wiceszef MON poinformował też, że szczegółowe dane dotyczące liczby planowanych do wycofania śmigłowców w poszczególnych latach zostaną określone w opracowywanym „Planie Eksploatacji 2021-2035″. Ponadto, trwają analizy ws. sposobu zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie modernizacji śmigłowców W-3 Sokół. Obecnie na wyposażeniu polskich wojsk znajduje się 69 takich maszyn.

Wcześniej Skurkiewicz odpowiedział na interpelację posłanki PO, Joanny Muchy, informując, że w ramach realizacji umowy ze stycznia ub. roku do Sił Zbrojnych RP przekazano cztery śmigłowce S-70i przeznaczone do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych. Wartość umowy to 683,4 mln zł. Ponadto, w kwietniu 2019 roku zawarto umowę ws. dostawy czterech śmigłowców AW 101 do zwalczania okrętów podwodnych (ZOP), dodatkowo wyposażonych w sprzęt medyczny do prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych CSAR (wartość umowy 1,6 mld zł).

Wiceminister odniósł się też do pytań ws. postępów w programie pozyskania śmigłowców uderzeniowych, kryptonim Kruk. Poinformował, że w MON trwa faza analityczno-koncepcyjna w tej kwestii. Podobnie jest z programem Kondor, dotyczącym pozyskania wielozadaniowych morskich śmigłowców pokładowych, które mają zastąpić maszyny Kaman SH-2G Super Seasprite. Dodał, że terminy oraz sposób pozyskania obu typów śmigłowców zostaną określone po zakończeniu fazy analityczno-koncepcyjnej.

Pro­gram Perkoz dotyczy zakupu dla Wojska Polskiego 32 lekkich lub średnich śmi­głow­ców wie­loza­da­nio­wych, mających zastą­pić obec­nie eks­plo­ato­wane Mi‑2 (w linii jest około 60 tych maszyn), a także uzu­peł­nić poten­cjał W-3 Sokół lub zastą­pić go w wer­sjach spe­cjal­nych, takich jak lata­jące sta­no­wi­sko dowo­dze­nia czy maszyna roz­po­znaw­cza. Ponadto, Perkoz ma peł­nić także rolę śmi­głowca szkolno-tre­nin­go­wego oraz wspar­cia pola walki. Z tego względu powinien móc zabrać na pokład do pię­ciu w pełni uzbro­jo­nych żoł­nie­rzy lub 1000 kg ładunku.

Trzy lata temu pisaliśmy, że większy priorytet nadawany został temu postępowaniu, niż sprawie pozyskania cięższych maszyn uderzeniowych w ramach programu „Kruk”. Miało to wynikać z tego, że według MON to dla maszyn Mi-2 i Sokół w pierwszej kolejności zaczną się kończyć resursy.

Przeczytaj: Kruk i Perkoz – kolejne postępowania ws. śmigłowców dla polskiej armii

W lutym br. pisaliśmy, że PGZ i Bell Textron Inc. podpisały list intencyjny o współpracy przy programie pozyskania śmigłowców uderzeniowych „Kruk”. W razie wyboru oferowanych przez Bell maszyn AH-1Z Viper, w Polsce mogłoby powstać centrum ich utrzymania, napraw, modyfikacji i modernizacji. W marcu 2016 r. informowaliśmy o ofercie Bell w ramach programu „Kruk”, dotyczącego zakupu ok. 32 śmigłowców uderzeniowych.

sejm.gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply