Możemy powrócić do małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim, kiedy ustąpią przyczyny związane z bezpieczeństwem państwa polskiego – powiedział Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.

Marszałek pomorski Mieczysław Struk wysłał wczoraj pismo do szefów MSWiA oraz MSZ ws. ponownego przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską.

Decyzja o jego zawieszeniu była zaskoczeniem zarówno dla Samorządów Województw: Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego, jak i lokalnych samorządów obu regionów – zaznaczył.

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał na antenie Polskiego Radia, że decyzja o wstrzymaniu małego ruchu granicznego związana była ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Zwrócił też uwagę na zachowanie Rosjan.

– Myślę, że ja mógłbym powiedzieć, że jestem zdziwiony postawą marszałka województwa pomorskiego, bo na pewno wie o tym, że w 2009 roku Rosja Putina napadła na Gruzję, stosunkowo niedawno Rosja Putina napadła na Ukrainę, anektowała Krym, wciąż toczy się wojna w Donbasie – taka jest postawa Rosji. Chodzi tu o względy bezpieczeństwa. Gdy mamy do wyboru sprawę dotyczącą bezpieczeństwa i korzyści gospodarczych, to wybieramy bezpieczeństwo –tłumaczył minister.

Polska zawiesiła od 4 lipca br. przepisy o małym ruchu granicznym z Ukrainą oraz Federacją Rosyjską. Od środy przywrócono mały ruch z Ukrainą, natomiast nie ma takiej decyzji co do Rosji.

Poniżej pełna treść listu Marszałka Struka:

Szanowni Panowie,

(…)

z wielkim zdziwieniem i niepokojem przyjąłem decyzję o przedłużeniu zawieszenia małego ruchu granicznego (MRG) z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Decyzja ta była zaskoczeniem zarówno dla Samorządów Województw: Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego, jak i lokalnych samorządów obu regionów – objętych małym ruchem granicznym.

Możliwość korzystania z MRG stanowiło znaczące ułatwienie dla mieszkańców stref przygranicznych objętych umową, którzy wcześniej każdorazowo musieli ubiegać się o wizę ponosząc przy tym znaczne koszty. Było to też bardziej czasochłonne. Natomiast wprowadzenie ułatwień w ramach MRG spowodowało bezpośredni wpływ na zwiększenie ruchu granicznego – zarówno po stronie polskiej, jak i rosyjskiej. W efekcie notowaliśmy z zadowoleniem wzrost liczby Rosjan odwiedzających nasz region, ale także olbrzymi wzrost liczby Polaków odwiedzających Kaliningrad, np. w III kwartale 2015 roku odprawy w ramach RMG stanowiły blisko połowę (45,6 proc.) przekroczeń tego odcinka granicy przez cudzoziemców, natomiast w przypadku Polaków ok. 94 proc. (dane GUS, grudzień 2015).

Znaczenie MRG dla lokalnej gospodarki Pomorza jest nie do przecenienia. Tylko w 2015 roku Rosjanie wydali ok. 286 mln zł w regionach objętych umową o małym ruchu granicznym. Korzystali na tym właściciele sklepów i punktów usługowych (w tym również w sektorze opieki zdrowotnej), a także restauratorzy i hotelarze. Odwiedzający region Rosjanie, w tym także młodzież, coraz chętniej korzystali z naszej oferty kulturalnej i turystycznej, zwiedzając pomorskie muzea i zabytki oraz uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych. Rozwiązanie to znacznie ułatwiało też realizację projektów współpracy między partnerami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami po obu stronach granicy. To wszystko w sposób oczywisty przekłada się na efekt promocyjny, nie tylko dla regionów przygranicznych objętych MRG, ale dla całej Polski.

Pamiętamy, że podpisanie w 2012 roku umowy o małym ruchu granicznym z Rosją budziło wiele kontrowersji, zarówno na poziomie społeczności lokalnych, jak i decydentów. Wśród przywoływanych obaw wymieniano głównie kwestie związane z bezpieczeństwem, tj. możliwość wzrostu przestępczości oraz niedotrzymywanie postanowień umowy o MRG.

Jednakże, ponad czteroletnie funkcjonowanie umowy o MRG z Obwodem Kaliningradzkim udowodniło, że obawy te były bezpodstawne.

Ponadto, intensyfikacja kontaktów społeczności Pomorza, Warmii i Mazur i Obwodu Kaliningradzkiego w istotny sposób przyczyniła się do przełamywania negatywnych stereotypów, co jest nad wyraz istotne w wypadku tak bliskich sąsiadów. Ingerencja w swobodę tej przygranicznej wymiany spowodować może zahamowanie dotychczasowej sąsiedzkiej integracji i regres we wzajemnych stosunkach.

W imieniu swoim i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Pomorza wyrażam nadzieję, że MRG zostanie w najbliższym czasie przywrócony, co – jestem o tym przekonany – przyczyni się do korzystnych tendencji w relacjach między Rzeczpospolitą Polską i Federacją Rosyjską, dodatkowo ułatwiając współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego.

Licząc na zrozumienie i pozytywne decyzje,

z poważaniem,

Mieczysław Struk

RIRM/KRESY.PL

24 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. kresmen
    kresmen :

    I właśnie dlatego dni PISiorków są policzone – już tylko nieco ponad 3 lata im zostało. Myślę, że do tego czasu zdołają jeszcze bardziej obrzydzić wyborcom głosowanie na tę partię kolaborującą z banderowcami i bratającą się z banderowcami. Jeżeli Polsce coś zagraża to na pierwszym miejscu jest to BANDERYZM z UKRAINY !

  2. mop
    mop :

    DOTYCHCZASOWY SKŁAD POLSKOJĘZYCZNYCH DEBILI POWIEKSZA SIE… MACIEREWIC,WASZCZYKOWSKI + Możemy powrócić do małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim, kiedy ustąpią przyczyny związane z bezpieczeństwem państwa polskiego – powiedział Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji BŁASZCZAK.