Od 1 sierpnia zawieszono jednocześnie trzy umowy między rządami Łotwy i Rosji, w szczególności dotyczące współpracy gospodarczej – poinformowało łotewskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Jak poinformowało łotewskie ministerstwo spraw zagranicznych, od 1 sierpnia zawieszono jednocześnie trzy umowy między rządami Łotwy i Rosji, w szczególności dotyczące współpracy gospodarczej.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

2037.49 PLN    (9.26%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Ponadto zawieszono ważność porozumienia między rządami obu krajów o powołaniu międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej, humanitarnej i kulturalnej.

Od 1 sierpnia zawiesiła także porozumienie między Łotwą i Rosją z 2010 roku o ułatwieniu wzajemnych podróży między mieszkańcami obszarów przygranicznych obu krajów (decyzję tę Ryga ogłosiła w połowie lipca).

Jednocześnie łotewskie MSZ przypomniało, że 16 maja zawieszono ważność umowy międzyrządowej w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków dochodowych i kapitałowych oraz protokołu do niej.

Zobacz też: Estonia i Łotwą chcą wspólnie pozyskać systemy obrony powietrznej

Przypomnijmy, portal publicznego łotewskiego nadawcy LSM napisał w piątek o doniesieniach pojawiających się na portalach społecznościowych o tym, że podróżni z Rosji są zmuszani na łotewskiej granicy do podpisania dokumentu potępiającego działania militarne Rosji. LSM przywołał przykład obywatela rosyjskiego żonatego z Łotyszką, stale mieszkającego na Łotwie, który ostatnio wracał z Rosji z pogrzebu swojej matki. Łotewskie służby dały mu na granicy do podpisania oświadczenie potępiające agresję Rosji. Ostrzeżono go, że jeśli nie złoży podpisu, jego zezwolenie na pobyt stały na Łotwie zostanie cofnięte. Mężczyzna oświadczenie podpisał.

LSM zadało Państwowej Służbie Bezpieczeństwa Łotwy pytanie o podstawę prawną takich praktyk. VDD potwierdziła, że cudzoziemcy, którzy wjeżdżają na Łotwę z Rosji lub z Białorusi, poddawani są wzmożonym odprawom na przejściach granicznych.

„Celem kontroli jest identyfikacja osób, które popierają militarną agresję Rosji na Ukrainę i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Łotwy. Podczas kontroli zwraca się szczególną uwagę na cudzoziemców, którzy np. służyli kiedyś w strukturach siłowych Rosji lub Białorusi, publicznie demonstrują symbole gloryfikujące rosyjską agresję lub wyrażają negatywny stosunek do państwa łotewskiego” – odpowiedziała VDD.

Na tej podstawie odmówiono dotąd wjazdu na Łotwę 62 cudzoziemcom, w tym 41 obywatelom Rosji, 14 obywatelom Białorusi i 7 obywatelom innych państw. Jeśli osoby te posiadały wizę Schengen, anulowano ją.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz