Nie wszystkie państwa Unii Europejskiej należą do strefy w pełni wolnego przepływu osób czyli strefy Schengen. Komisja Europejska chce to zmieniać.

Bułgarska agencja informacyjna Novinite napisała w środę o nowej strategii ogłoszonej przez jeden z głównych organów Unii Europejskiej. W strategii zaproponowano rozszerzenie strefy Schengen. KE chce aby Bułgaria, Chorwacja i Rumunia zostały w pełni włączone do strefy.

Komisja ocenia, że Bułgaria i Rumunia, które wstąpiły do Unii w 2007 r. spełniły kryteria układu z Schengen jeszcze w 2010 i 2011 r. i nie ma argumentów by utrzymywać je poza strefą jego obowiązywania. Chorwacja przystąpiła do UE w 2013 r. W przypadku tej ostatnie KE zasygnalizowała gotowość do objęcia jej traktatem z Schengen jeszcze w 2019 r.

Komisja zaznaczyła też, które państwo członkowskie nie należące do strefy Schengen nadal nie jest gotowe do dołączenia do niej, wymieniając Cypr. Jako główny powód podano istnienie na wyspie nieuznawanej Tureckiej Republiki Cypru Północnego, która podtrzymuje linię kontroli oddzielającą ją od obszaru kontrolowanego przez władze w Nikozji.

 

KE chce również zintegrowania systemów kontroli ruchu granicznego z systemami zarządzania imigracją. Rozważa też koncepcję tak zwanych „zielonych korytarzy” dla szybkiego przepływu towarów oraz pracowników migrujących spoza strefy wykonujących pracę w państwie Schengen.

novinite.com/kresy.pl

 

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz