Pandemia sprawiła, że problemy finansowe odczuwa co dziesiąty Polak – pokazuje raport Santander Consumer Banku. Seniorzy znaleźli się w najgorszej sytuacji – ponad 40 proc. wskazań. W raporcie podkreślono, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej nie nastąpiło jeszcze znaczące pogorszenie nastrojów. Badanie na potrzeby raportu przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS).

Z raportu Santander Consumer Banku (SCB) wynika, że z powodu pandemii, co dziesiąty Polak odczuwa problemy finansowe – podała w środę Polska Agencja Prasowa (PAP). Grupą, która znalazła się w najgorszej sytuacji są seniorzy – 40 proc. z nich odczuwa finansowe problemy. Autorzy podkreślili, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej nie nastąpiło jeszcze znaczące pogorszenie nastrojów. Badanie na potrzeby SCB zostało przeprowadzone przez IBRiS.

„Co trzeci ankietowany uznaje swoją obecną sytuację finansową za dobrą (32,3 proc.), ponad 10 proc. za bardzo dobrą, a prawie połowa za średnią (45,8 proc.). Na odpowiedzi „raczej zła” i „bardzo zła” wskazał łącznie zaledwie co dziesiąty badany” – czytamy w raporcie.

Zdaniem Piotra Dolata z zarządu Santander Consumer Banku, na samym początku pandemii – w marcu, swoją sytuację jako średnią określiło nieznacznie mniej, bo 41 proc. respondentów. „Niemal tyle samo osób (11 proc.), ile obecnie, mówiło o niej jako o złej” – podkreślił.

„Widać więc, że mimo coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej nastroje Polaków wciąż są niezłe. Być może realne odzwierciedlenie skutków kryzysu w ocenie własnej sytuacji finansowej będzie lepiej widoczne za jakiś czas, na przykład, kiedy skończy się wsparcie rządowe dla przedsiębiorców realizowane w ramach kolejnych edycji tarczy antykryzysowych” – dodał Dolata.

Raport pokazuje, że najlepiej stan swoich portfeli oceniają 30-latkowie. Za bardzo dobrą uważa swoją sytuację finansową prawie 18 proc. z nich. Jako „raczej dobrą” ocenia swoją obecną sytuację ponad 40 proc. tej grupy.

Prawie tak samo pozytywne deklaracje są wyrażane przez pokolenie 50-latków.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Największe zadowolenie z sytuacji materialnej deklarują osoby z wyższym wykształceniem (54,4 proc.), a także mieszkańcy dużych miast, np. Katowic, Wrocławia czy Gdańska.

Autorzy raportu podkreślają, że etatowa praca nadal pozwala przechodzić kryzys w nie najgorszej kondycji finansowej. Prawie 2/3 osób zatrudnionych na umowie o pracę ocenia ją raczej dobrze lub bardzo dobrze. Odsetek ten spada do 33 proc. w przypadku osób zatrudnionych w innej formie.

Raport sygnalizuje, że w przypadku osób posiadających dzieci, kłopoty w domowych budżetach są bardziej odczuwalne – 12,4 proc. z nich ocenia swoją sytuację jako raczej złą, jako bardzo złą – 1,5 proc.

W przypadku osób bezdzietnych powyższe wartości wynoszą odpowiednio 8,6 proc. i 0,4 proc. Proporcja ta ulega odwróceniu w przypadku bardzo pozytywnych ocen – 7,6 proc. wskazań rodziców i 11,2 proc. ankietowanych, którzy nie posiadają dzieci.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Szumowski: Jesienią przyjdzie kolejna fala epidemii, ale gospodarka nie zostanie ponownie zamrożona

Autorzy wskazują, że seniorzy znaleźli się w czasie pandemii w najgorszej sytuacji. Prawie 40 proc. Polaków powyżej 60 roku życia narzeka na niezadowolenie ze stanu swoich obecnych finansów.

Kryzys odczuwają też osoby najmłodsze – 18-29 lat. Prawie 13 proc. z nich uważa swoją obecną sytuację za złą lub bardzo złą.

Dolata podkreślił, że prawie 80 proc. badanych z najmłodszej grupy wiekowej deklarowało w listopadzie ub.r. zadowolenie ze swojej sytuacji finansowej. Odsetek ten wynosi obecnie niespełna 36 proc.

„Może mieć to związek ze zmniejszoną pomocą ze strony rodziców lub z czasową bądź stałą utratą dochodów podczas lockdownu. To właśnie wśród młodych Polaków popularniejsze są inne niż umowa o prace formy zatrudnienia na przykład w gastronomii lub galeriach handlowych” – ocenił.

SCB zaznacza dodatkowo, że co piąty mieszkaniec średniego miasta narzeka na obecny stan swoich finansów, np. Kielce, Radom czy Zabrze (prawie 20 proc.), a także osoby posiadające średnie wykształcenie (ponad 13 proc.).

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Pandemia już nie straszna? Zaskakujące dane dotyczące produkcji przemysłowej

„Ogólnopolskie badanie, na potrzeby raportu „Polaków portfel własny – wyjątkowe lato”, przeprowadzone zostało przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) na reprezentatywnej próbie dla ogółu dorosłej populacji Polski, wynoszącej (N=1100 osób). Badanie realizowane było na przełomie maja i czerwca 2020, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo (CATI)” – czytamy.

pap / kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz