W I półroczu 2020 roku nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw spadły o 6,1 proc. rok do roku – wyniosły 61,5 mld złotych – poinformował Główny Urząd Statystyczny w poniedziałek.

Nakłady inwestycyjne spadły w I półroczu 2020 roku o 6,1 proc. (r/r) – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP) powołując się na poniedziałkowy komunikat GUS. Wyniosły one 61,5 mld złotych.

“W I półroczu br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 61,5 mld zł i były (w cenach stałych) o 6,1 proc. niższe niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 19,0 proc.). W pierwszym kwartale br. wzrost do analogicznego okresu ub. r. wyniósł 4,3 proc. Nieznacznie wyższe niż przed rokiem były nakłady na budynki i budowle (wzrost o 1,6 proc.). Odnotowano spadek nakładów zarówno na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 5,4 proc.) jak i na środki transportu (o 24,6 proc.). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 59,4 proc. z 63,0 proc.” – czytamy w komunikacie GUS.

Zobacz także: GUS: ogromny spadek produkcji w fabrykach

GUS podał, że spadek nakładów (w zakresie cen bieżących) notowany był m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 21,3 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 28,0 proc.), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 10,3 proc. wobec wzrostu o 4,9 proc.), informacji i komunikacji (o 9,0 proc. wobec wzrostu o 16,4 proc.), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8, proc. wobec wzrostu o 30,1 proc.), w górnictwie i wydobywaniu (o 2,3 proc. wobec wzrostu o 20,8 proc.), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,1 proc. wobec wzrostu o 33,7 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 1,7 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 14,9 proc.) – informuje PAP.

Wzrost nakładów został z kolei odnotowany w obsłudze rynku nieruchomości (+ 18,0 proc. wobec wzrostu o 27,7 proc. przed rokiem) w budownictwie (+ 17,9 proc. wobec spadku o 8,0 proc.), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; a także rekultywacji (+ 9,5 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 14,7 proc.).

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: GUS: płaca w Polsce to najczęściej połowa średniej krajowej

Czytamy, że dane GUS dotyczą 17.119 przedsiębiorstw niefinansowych, które prowadzą księgi rachunkowe, a liczba pracujących wynosi w nich minimum 50 osób.

pap / forsal.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply