Papież Franciszek formalnie upoważnił biskupów do uznania małżeństw udzielanych przez księży z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Ogłoszoną wczoraj decyzję uważa się za kolejny krok w drodze do uregulowania statusu prawnokanonicznego Bractwa założonego przez abpa Marcelego Lefebvre’a

Wcześniej Franciszek, z początkiem Roku Miłosierdzia, zgodził się na to, aby wszyscy kapłani należacy do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) mieli władzę sprawowania sakramentu pokuty, by zapewnić ważność udzielanego rozgrzeszenia.

W kolejnym geście wobec tradycjonalistów, zakomunikowanym w liście Kongregacji Nauki Wiary, papież upoważnił biskupów do tego, by mogli udzielać zezwolenia na asystowanie przy zawieraniu małżeństw wiernym związanym z Bractwem św. Piusa X. Decyzja ta zapadła, mimo że – jak podkreślono w liście zaaprobowanym przez Franciszka – sytuacja kanoniczna Bractwa nie jest w dalszym ciągu prawnie uregulowana.

List skierowany jest do biskupów w krajach i diecezjach, gdzie działa Bractwa, a jest one obecne we wszystkich krajach Europy, w większości krajów amerykańskich, na Dalekim Wschodziec czy w Australii. W ślad za swoim założycielem prowadzi także misje w Afryce.

Watykan postanowił, że miejscowy ordynariusz może oddelegować księdza ze swojej diecezji, aby przyjął przysięgę pary małżeńskiej przed mszą odprawianą przez kapłana z bractwa. Gdy zachodzi taka potrzeba, biskup może upoważnić księdza z Bractwa do przyjęcia przysięgi małżeńskiej.

Współpraca z kapłanami należącymi do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X obejmować będzie także przesłanie przez kapłana z bractwa dokumentu o zawarciu małżeństwa do miejscowej kurii biskupiej.

Przypomnijmy, że dla ważności związku małżeńskiego potrzebna jest przepisana przez prawo kanoniczne odpowiednia forma jego zawarcia. Aby dochować wymogów formalnych nupturienci muszą złożyć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w obecności upoważnionego duchownego, którym zwykle jest proboszcz parafii zamieszkania jednego z nupturientów, bądź inny upoważniony przez niego, lub bezpośrednio przez biskupa, kapłan.

Rozmowy ze Stolicą Apostolską mające doprowadzić do uregulowania statusu kanonicznego Bractwa prowadzone są od pontyfikatu Benedykta XVI. Natrafiają one na przeszkody, wynikające z faktu, że tradycjonaliści nie uznają nauczania Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza w kwestii ekumenizmu, dialogu międzyreligijnego czy wolności religijnej.

Najnowsze nieoficjalne informacje, podawane przez media, mówią o kolejnych postępach w tych rozmowach.

Czytaj również: Watykanista: Brakuje tylko jeszcze jednego zestawu podpisów pod porozumieniem między Rzymem a Bractwem św. Piusa X

RMF24/ kresy.pl

Reklama0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz