Rok 2020 był kolejnym, gdy „wykonanie wydatków na prace badawczo-rozwojowe z zakresu obronności jest na znacznie niższym poziomie, niż wynika to z zapisów ustawy budżetowej” – informuje „Dziennik Zbrojny”.

Jak podał portal „Dziennik Zbrojny” na podstawie danych uzyskanych z MON, wstępnie w 2020 roku na finansowanie prac badawczo-rozwojowych z zakresu obronności wydatkowano łącznie tylko 236,5 mln zł. Dodatkowo, kwotę 48,9 mln zł zapisano w ramach wydatków niewygasających.

Zaznaczono, że w przypadku pełnej realizacji tych prac, wykonanie powinno wzrosnąć do poziomu 285,5 mln zł, co jednak będzie stanowiło jedynie 0,5 proc. sumy całkowitych wydatków obronnych poniesionych w 2020 roku i ujętych w ramach wydatków niewygasających. Portal dodaje, że według wstępnych danych jest to kwota 52,8 mld zł.

 

„Dziennik Zbrojny” przypomina, że w ustawie budżetowej na 2020 rok na prace badawczo-rozwojowe z zakresu obronności zapisano wydatkowanie 1,246 mld zł, co stanowiło 2,5 proc. całkowitych nakładów na obronność. Oznacza to, że w przypadku pełnej realizacji wydatków niewygasających, wykonanie wyniesie zaledwie niespełna 23 proc. planu.

Serwis zaznacza, że łączne przewidywane wykonanie wydatków na prace badawczo-rozwojowe w 2020 roku w wysokości 285,5 mln zł składa się z dwóch głównych elementów, ujętych w ustawie budżetowej.

Pierwszy element dotyczy części „Obrona narodowa”, gdzie na działalność badawczo-rozwojową wydatkowano kwotę 134,9 mln zł. D wydatków niewygasających przeniesiono 0,6 mln zł. Środki te są przeznaczone na prace rozwojowe zlecane bezpośrednio przez Inspektorat Uzbrojenia.

Z kolei w ramach części „Szkolnictwo wyższe i nauka”, w rozdziale „Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności”, wydatkowano kwotę 101,7 mln zł, a do wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 48,3 mln zł. Są to środki na prace rozwojowe zlecane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

„Dziennik Zbrojny” zwraca uwagę, że nie jest to pierwszy rok, gdy „wykonanie wydatków na prace badawczo-rozwojowe z zakresu obronności jest na znacznie niższym poziomie, niż wynika to z zapisów ustawy budżetowej”. Przypomina, że w 2019 było to 0,7 proc. całkowitych nakładów na obronność (326,7 mln zł), a w 2018 roku 0,5 proc. (214,0 mln zł). Jednocześnie, przepisy prawa nakazują przeznaczać na prace badawczo-rozwojowe, na etapie planowania budżetu, minimum 2,5 proc. całkowitych nakładów na obronność.

Portal poinformował, że w informacji, jaką uzyskał od resortu obrony podano, że na wyniki wykonania w 2020 roku „wpłynęła trwająca pandemia Covid-19 utrudniająca realizację części projektów”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„Ponadto, aby poprawić wysokość wskaźnika wykonanych wydatków na badania i rozwój, w ramach MON pod koniec 2020 roku powołano Departament Innowacji. Departament jest odpowiedzialny za zarządzanie w resorcie działalnością naukowo-badawczą w obszarze krajowym i międzynarodowym oraz ma kształtować politykę innowacyjności w resorcie poprzez uruchamianie nowych inicjatyw w tym obszarze. Trwają również prace nad powołaniem Agencji Uzbrojenia, która ma przyczynić się do usprawnienia procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego do SZ RP, w tym poprzez realizację większej ilości projektów rozwojowych. Wszystkie te działania mają przyczynić się do wydatkowania na B+R przewidzianej w ustawie wysokości środków budżetowych” – czytamy w informacji resortu obrony, cytowanej przez „Dziennik Zbrojny”.

Czytaj także: Projekt budżetu na 2021 rok zakłada nakłady na obronność równe 2,2 proc. PKB

dziennikzbrojny.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply