W Poznaniu została podpisana umowa na studium wykonalności dla budowy linii Kolei Dużych Prędkości na trasie Sieradz – Poznań. 170-kilometrowy odcinek skróci podróż z Warszawy do Poznania o godzinę.

Najnowsza umowa dotyczy przygotowania niezbędnej dokumentacji przedprojektowej, dla linii: Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań. Spółka CPK podpisała kontrakt z wybranym w przetargu konsorcjum firm BBF, IDOM i Arcadis. Wartość umowy to 42,9 mln zł netto.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

8487.32 PLN    (38.57%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Dzięki tej inwestycji pociągi kursujące między Poznaniem i Sieradzem będą osiągać prędkość 250 km/h, Przyjęta dla tego odcinka prędkość projektowa to jednak 350 km/h. Do takiej wartości będzie można w przyszłości podnieść prędkość maksymalną bez przebudowy torowiska i zmiany geometrii łuków.

Po wybudowaniu tego odcinka przejazd koleją między Warszawą a Poznaniem potrwa zaledwie 1 godz. 55 min. Do Kalisza będzie się dało dojechać ze stolicy w 1 godz. 20 min, skróceniu ulegną też czasy przejazdu na trasach Poznań – Kalisz (35 minut) i Poznań – Łódź (1 godz. 10 min.).

Celem podpisanej umowy jest opracowanie specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem rekomendowanego przebiegu. Ten etap jest kluczowy, także z punktu widzenia mieszkańców, których będziemy pytać o zdanie np. o warianty przebiegów kolejowych. Im staranniej przeprowadzimy ten etap, tym efekt końcowy będzie lepszy dla pasażerów i dla mieszkańców – mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

Jak wynika z harmonogramu, pierwsze roboty budowlane na odcinku Sieradz-Poznań mają ruszyć na przełomie 2024 i 2025 r. Zakończenie prac planowane jest na przełomie 2028 i 2029 r., czyli ok. roku po zakończeniu budowy Portu Solidarność.

Dotychczas spółka CPK opracowywała studia wykonalności STEŚ dla ośmiu kolejowych inwestycji w różnych częściach o łącznej długości ok. 1 000 km. Po podpisaniu umowy na odcinek Sieradz – Poznań ta liczba wzrosła do prawie 1 200 km. W ciągu najbliższych tygodni spółka planuje podpisanie kolejnych kontraktów.

CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. Mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Jak informowaliśmy, NIK wskazuje, że przy tym tempie prac zakończenie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego do końca 2027 roku jest zagrożone. Wciąż nie wiadomo ile będzie dokładnie kosztowała inwestycja, nie wiadomo też skąd będą pochodzić pieniądze na ten projekt. W raporcie zaznaczono jednak, że „stwierdzone nieprawidłowości w budowie CPK, ze względu na wczesny etap inwestycji, nie wywołały dotychczas negatywnych skutków”. Spółka CPK zwraca uwagę również na szereg pozytywnych ocen poszczególnych jej działań przez NIK.

CZYTAJ TAKŻE: Centralna Magistrala Kolejowa ma być gotowa do procesu certyfikacji do prędkości 250 km/h w 2023 roku

Kresy.pl / cpk.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz