Z niezależnego wewnętrznego audytu wynika, że wydatki Pentagonu na program F-35 są niedoszacowane o co najmniej 10 mld dolarów – informuje agencja prasowa „Bloomberg”.

Agencja prasowa „Bloomberg” poinformowała w piątek, że według nie­za­leż­nego wewnętrz­nego audytu, który został wykonany w Pentagonie, wydatki na pro­gram F‑35 na najbliższe pięć lat zostały niedoszacowane co najmniej o 10 mld dolarów. Kosztorys przewidywał, że program miałby w tym czasie pochłonąć 78 mld zaś okazuje się, że będzie potrzeba 88 mld dolarów.

„Bloomberg” powołuje się na anonimowe źródła oraz dostęp do raportu z 17 czerwca br. Czytamy, że autentyczność dokumentu została potwierdzona przez biuro pro­gramu F‑35 w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych.

Zobacz także: USA: senatorowie domagają się jak najszybszego wyrzucenia Turcji z programu F-35

Raport pokazuje, że Pentagon wnioskuje o 78 mld USD, zaś w rzeczywistości potrzeba będzie 88 mld.

Środki są potrzebne na badania i rozwój F‑35, zakup kolejnych myśliwców (96 do 2025 r.), eksploatację i obsługę, a także nakłady na infrastrukturę naziemną.

Agencja podaje, że czterostronicowy dokument był oznaczony klauzulą „For Official Use Only” (jedynie do użytku oficjalnego, czyli informacja formalnie jawna, lecz mogąca być wstrzymana od ujawnienia w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach).

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Japonia: Rekordowy kontrakt na myśliwce F-35 – kraj kupi 105 egzemplarzy

Jest to pierwszy audyt finansowy programu F-35 po 2012 roku.

„Bloomberg” zwraca uwagę, że faktyczny koszt wie­lo­let­niej eks­plo­ata­cji pozo­staje nie­wia­domą, ponieważ wypro­du­ko­wane do tej pory F‑35 wyla­tały jedy­nie 2 proc. liczby godzin prze­wi­dzia­nych w peł­nym cyklu ich życia.

Jeżeli chodzi o spa­dek ceny F‑35 po 2012 r., to wynika on z niż­szej od prze­wi­dy­wa­nej infla­cji, wzro­stu liczby wyeks­por­to­wa­nych myśliwców o 18 proc. względem wcześniejszych przewidywań (138 samo­lo­tów), a także niższych niż przypuszczano opłat dla pro­du­centa – koncernu Lockheed Martin.

Medium podkreśla także, że Pentagon nie podejmuje aktualnie żadnych środków, mających na celu doprowadzenie do przewidywanego wcześniej spadku ceny samolotów.

Zobacz także: Polska zapłaciła pierwszą ratę za F-35

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Rzecznik Pentagonu Chris Sherwood w odpowiedzi na pytania agencji potwierdził wnioski wynikające z raportu. Podkreślił, że będą stanowiły wyzwanie na najbliższe lata. Zaznaczył, że niedoszacowanie wynika ze zwiększenia kosztów eksploatacji samolotu, nie zaś ze wzrostu kosztów samej maszyny – aktualnie to 101,3 mln wobec 109 mln USD (prognoza z 2012 r.).

Zdaniem agencji Pentagon będzie musiał dokonać przesunięcia w zakresie wydatków na trzy najdroższe inicjatywy modernizacyjne: program F‑35, liczebną rozbudowę marynarki wojennej USA oraz rewitalizację arsenału nuklearnego.

W styczniu agencja „Bloomberg” dotarła do raportu biura testowego Pentagonu dotyczącego usterek w myśliwcach F-35. Według raportu, samoloty te w samym oprogramowaniu mają ponad 800 wad.

bloomberg.com / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz