Dlaczego Bitcoin może stać się światową walutą rezerwową

Grupa delegatów z 44 krajów spotkała się w Breton Woods, New Hampshire, w 1944 roku, aby stworzyć powojenny system finansowy, który świat zna od lat. Oprócz stworzenia systemu z Bretton Woods, delegacja ta powołała Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, który z czasem przekształcił się w Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Konferencja propagowała również idee, które sprawiły, że dolar amerykański umocnił się i stał się światową walutą rezerwową.

System z Bretton Woods wiązał kursy wymiany różnych walut z dolarem amerykańskim, aby zapobiec konkurencyjnej dewaluacji walut i okazji do wyścigu na dno. System ten ustalał kurs dolara amerykańskiego w stosunku do złota na poziomie 35 dolarów za uncję. W ten sposób dolar stał się niemal równoważny złotu.

Pod koniec lat 60. USA wydały dolara na finansowanie wojny wietnamskiej i wyścigu kosmicznego jednocześnie. W związku z tym coraz więcej zagranicznych rządów próbowało zamienić dolary amerykańskie na fizyczne złoto. Spowodowało to tymczasowe zawieszenie wymiany dolara amerykańskiego na złoto w 1971 roku.

Pół wieku później Richard Nixon podjął działania, które zawiesiły konwersję aż do dziś. Doprowadziło to do konsekwencji ekonomicznych, których wielu ludzi nawet teraz nie rozumie. Zasadniczo Stany Zjednoczone przyjęły system, który umożliwia państwu drukowanie większej ilości pieniędzy w zamian za usługi i towary. I to doprowadziło do pogorszenia bilansu handlowego, poskutkowało to, opinią Francuzów, którzy uważali, że przywileje Ameryki są zbyt wygórowane.

Wielki wstrząs

W 2008 roku, po kryzysie finansowym, wydarzyły się dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, kraje zaczęły proponować stworzenie nowego systemu, który zastąpiłby obecną walutę rezerwową, czyli dolara amerykańskiego. Na przykład Rosja opowiedziała się za zjednoczoną przyszłą walutą światową pod hasłem „jedność w różnorodności”. Raport ONZ poparł nawet ideę porzucenia dolara amerykańskiego.

Po drugie, Satoshi Nakamoto stworzył i wprowadził Bitcoina. Choć tożsamość Satoshiego pozostaje tajemnicza, niektórzy twierdzą, że nazwa ta oznacza renegacką grupę programistów i kryptografów zwanych cypherpunks. Chcieli oni stworzyć alternatywę dla waluty emitowanej przez rząd. A młodzi ludzie szybko przyjęli ten twór, ponieważ uważają się za obywateli świata.

Podczas gdy banki centralne i Bitcoin z konieczności nie są przedsiębiorstwami, ich dynamika stanowi przełomową innowację. Początkowo Bitcoin był systemem płatności typu peer-to-peer. Ostatecznie, przeniósł się do głównego nurtu z ludźmi handlującymi nim na platformach takich jak pattern trader. Takie platformy pozwalają osobom fizycznym i przedsiębiorstwom używać pieniędzy fiat do zakupu Bitcoin. Inwestorzy instytucjonalni również kupują i trzymają Bitcoiny. Dzieje się tak, ponieważ widzą oni jego potencjał.

Nowy porządek świata

Obecny cyfrowy świat potrzebuje cyfrowej waluty. A Bitcoin okazuje się być wirtualną walutą, której świat dziś potrzebuje. Wiele osób pytało, czy Bitcoin może wzrosnąć w stosunku do dolara amerykańskiego, który służył jako waluta rezerwowa przez lata.

Cóż, Bitcoin rośnie w stosunku do wielu walut na całym świecie. Wzrasta również w stosunku do usług i towarów. Wszystkie te argumenty są słuszne, biorąc pod uwagę rosnącą wartość Bitcoina w stosunku do dolara amerykańskiego.

Co więcej, złoto i Bitcoin mają kilka podobieństw. Początkowo ludzie używali złota jako swojej waluty rezerwowej. Podczas pandemii koronawirusem większość ludzi zdała sobie sprawę, że mogą używać Bitcoina jako środka przechowywania wartości, ponieważ kryzys nie wpłynął negatywnie na jego wartość.

Podaż złota zależy od ilości, którą ludzie mogą wykopać z ziemi. Podobnie, podaż Bitcoina zależy od ilości, którą górnicy mogą wygenerować. Dodatkowo, Bitcoin ma limit podaży 21 milionów tokenów. System szyfrowania i rejestrowania Bitcoin jest innowacją, która wykorzystuje system blockchain lub zaawansowany algorytm, aby wyeliminować potrzebę zaufania w transakcjach.

Uwagi końcowe

Niektóre państwa chciałyby, aby dominacja dolara amerykańskiego dobiegła końca. Niektóre banki centralne chciałyby mieć waluty cyfrowe, które zapewniają niesamowite narzędzia do śledzenia, monitorowania i wdrażania polityki monetarnej. Bitcoin wywołał tę dynamikę. Co więcej, ta cyfrowa waluta zyskuje coraz większą akceptację i przyjmuje się na całym świecie. A to może sprawić, że stanie się ona dominującą walutą cyfrową z potencjałem zastąpienia dolara amerykańskiego jako waluty rezerwowej.

Artykuł sponsorowany

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz