Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie „prawa do rzetelnego procesu”.

Wniosek Prokuratora Generalnego wpłynął 9 listopada br. – dzień po ubiegłotygodniowym orzeczeniu ETPC. Z informacji dostępnych na stronach TK wynika, że wniosek dotyczy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Chodzi o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 6 ust. 1 zd. 1 Europejskiej konwencji praw człowieka. Brzmi on następująco: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej”.

Trybunał Konstytucyjny ma sprawdzić, czy wspomniany artykuł:

a) upoważnia Europejski Trybunał Praw Człowieka do wykreowania, na gruncie prawa krajowego, podlegającego ochronie sądowej prawa podmiotowego sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze organizacyjnej sądownictwa powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej z art. 8 ust. 1, art 89 ust. 1 pkt 2 i art. 176 ust. 2 Konstytucji RP;

b) zawarta w tym przepisie przesłanka „sąd ustanowiony ustawą” nie uwzględnia, będących podstawą ustanowienia sądu, powszechnie obowiązujących przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw, a także ostatecznych i powszechnie obowiązujących wyroków polskiego Trybunału Konstytucyjnego z art 89 ust. 1 pkt  2, art. 176 ust. 2, art. 179 w zw. z art. 187 ust. 1 w zw. z art. 187 ust. 4 oraz  z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP;

c) dopuszcza dokonywanie przez sądy krajowe lub międzynarodowe wiążącej oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i rzeczoną Konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, by w ten sposób ustalić spełnienie przesłanki „sądu ustanowionego ustawą” z art. 188 pkt 1 Konstytucji RP.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że 8 listopada br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Polska musi podjąć szybkie działania w celu rozwiązania problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Do wyroku odniósł się wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Podkreślił, że wyrok uwzględnia kuriozalną zasadę, że są państwa dojrzałych demokracji oraz państwa „wymagające kurateli”.

Sprawa dotyczyła skargi złożonej przeciw państwu polskiemu przez dwoje polskich sędziów, Monikę Dolińską-Ficek i Artura Ozimka. Ubiegali się oni o stanowiska sędziowskie, ale nie otrzymali na nie rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa. Złożyli odwołanie do Sądu Najwyższego, który jednak je oddalił. Zdaniem skarżących, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, rozpatrująca ich odwołanie, nie jest niezależna i niezawisła, ponieważ składa się z sędziów rekomendowanych przez KRS. „W dzisiejszym (poniedziałkowym) wyroku w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł jednogłośnie, że doszło do naruszenia Artykułu 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

Zobacz także: Grupa prawników pozwała Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. migrantów koczujących przy granicy

trybunal.gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz