Rezolucja wzywa kraje członkowskie do zwalczania gloryfikacji „w jakiejkolwiek formie” ruchu nazistowskiego, w tym byłych członków Waffen-SS – także poprzez stawianie im pomników.

Wczoraj, 21 listopada, Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego NZ przyjął uchwałę wzywającą kraje członkowskie do podjęcia bardziej skutecznych środków zwalczania gloryfikacji nazizmu, a także innych form dyskryminacji rasowej, ksenofobii czy nietolerancji. Jej treść wyraża zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się w różnych częściach świata „ruchów ekstremistycznych i rasistowskich ideologii”, a także gloryfikacją „w jakiejkolwiek formie” ruchu nazistowskiego, w tym byłych członków Waffen-SS – także poprzez stawianie im pomników. Dokument wzywa do przeciwstawiania się tego rodzaju zjawiskom, z użyciem środków zgodnych z międzynarodowymi standardami praw człowieka”.

W głosowaniu wzięło udział 115 ze 193 państw członkowskich, z czego 55 wstrzymało się od głosu, a trzy – Kanada, USA i Ukraina, zagłosowały przeciw. Przedstawiciel Ukrainy tłumaczył, że „tak długo, jak stalinizm, czy neo-stalinizm, a nie będą potępione w takim samym stopniu, jak nazizm, neo-nazizm i inne formy nietolerancji, Ukraina nie będzie w stanie poprzeć tego dokumentu „.

EDIT: Informacja dotyczy nie decyzji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ale Trzeciego Komitetu Zgromadzenia NZ. W głosowania Polska wstrzymała się od głosu. Rezolucja ma zostać formalnie przyjęta w grudnia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

un.org/korrespondent.net/kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

10 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. Avatar
    zefir :

    I prawda stała się naga.Jak na talerzu mamy obraz wepółczesnego świata w kwestii sympatii i gloryfikacji postaw nazifaszystowskich,najbardziej zbrodniczych w dziejach cywilizacji człowieka.Symbolem tych antyludzkich,zbrodniczych postaw są:hitlerowskie Waffen-SS,Ukraińskie zbrodnicze OUN-UPA,oraz wszelkie ekstremizmy i rasizmy.Uchwała ONZ zmierza do zakazu i potępienia tych nazi postaw.I co się ujawnia i okazuje?To,że dotychczasowy symbol i wzór światowej demokracji,oraz obrońca humanitaryzmu,tj.Stany Zjednoczone Ameryki Póln.są przeciw uchwale ONZ potępiającej nazizm.Fałsz propagandowej polityki USA jest szokiem.Kanada? To bezwolny piesek południowego sąsiada,tak było i tak jest.A UKRAINA?To jest właśnie potwierdzające to.Ukraina nie może głosować przeciw uchwale ONZ potępiającej nazizm,gdyż jej cała istota jest nazizmem.Ja wiem,że dla światowych Jewrojów interes jest wszystkim,ale nie rozumiem poświęcania pamięci ofiar Holokaustu interesowi i akceptowania nazizmu.Stadionowej firmie jak FARE polecam głosowanie nad uchwałą ONZ.Naszym prezydentom,premierom i szefom MSZ polecam to jako sygnał ostrzegawczy przed ukraińskim nazizmem.

  2. Avatar
    zeus :

    Czyli Polska popiera nazizm…Proste,jak drut. Kto wstrzymuje się od glosu w tak oczywistej sprawie,ten popiera nazizm!!! O tych,którzy glosowali przeciw nawet nie warto wspominać….bo to SĄ KRAJE NAZISTOWSKIE : Ukraina,Stany,czy Kanada…więc nie będa głosować przeciwko sobie.