Jobbik – Ruch na rzecz Lepszych Węgier domaga się autonomii dla mniejszości narodowych na Ukrainie, w tym także dla Polaków. W specjalnie wydanym oświadczeniu w języku polskim, które umieszczono na stronie partii, krytykuje się decyzję władz Ukrainy o uhonorowaniu UPA. Węgrzy przypominają o ludobójstwie dokonanym przez UPA na Polakach.

Oświadczenie umieszczone na stronie partii nosi tytuł „Jobbik przeciwko odrodzeniu ludobójczych tradycji na Ukrainie”. Partia odwołująca się do węgierskiej idei narodowej wydała je także w języku polskim i angielskim:

„9 kwietna ukraiński parlament przyjął ustawę, która nadała Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) status formacji walczącej o niepodległość kraju. Jednocześnie podważanie celowości działań UPA będzie od tej pory sprzeczne z prawem i może być karane.

W latach 1943-47 UPA dokonała ludobójstwa na ponad 100 tysiącach bezbronnych polskich cywilów na Wołyniu oraz w Galicji Wschodniej. Głównym celem Ukraińskiej Powstańczej Armii było państwo pozbawione ludności nie-ukraińskiej, zbudowane na terenach, gdzie żyło wiele innych narodów: Węgrzy, Polacy, Rusini, Rosjanie, Rumuni. Kwestia mniejszości narodowych miała być rozwiązana w formie czystek etnicznych.

Jobbik podkreśla stanowczo, że budowa tożsamości narodowej na tego typu tradycjach jest niebezpieczna dla państw sąsiednich oraz dla wszystkich mniejszości narodowych żyjących w państwie ukraińskim. Jeśli władze Ukrainy akceptują metody UPA, to wówczas możliwe jest powtórzenie się podobnej tragedii w przyszłości.

Apelujemy do rządów krajów sąsiadujących z Ukrainą, szczególnie do rządu węgierskiego, o adekwatną reakcję na aprobowany na poziomie państwowym szowinizm ukraiński. Wzywamy, by podjęły one działania zmierzające do ochrony mniejszości narodowych i by domagały się autonomii politycznej, kulturalnej oraz w zakresie szkolnictwa. Jest to niezbędne w przypadku, gdy ukraiński rząd oraz parlament oddają honory i aprobują tradycje oraz osoby, które mają na rękach krew niewinnej ludności.

Wzywamy również ukraiński rząd i władzę ustawodawczą do rozważenia konsekwencji swoich decyzji. Jobbik zadaje także publicznie pytanie, jak rząd w Kijowie zamierza zapewnić respektowanie praw tysięcy Węgrów, Polaków, Rusinów, Rosjan, Rumunów i innych wspólnot narodowych oraz w jaki sposób członkowie tych społeczności mają być równoprawnymi obywatelami Ukrainy, jeśli władze państwa honorują odpowiedzialnych za ludobójstwo szowinistów.

Ruch na rzecz Lepszych Węgier zamierza obserwować każdy kolejny ruch związany z wprowadzaniem wspomnianej ustawy – bez względu na to, której mniejszości narodowej będzie on dotyczył. Będziemy także zwracać uwagę na kolejne działania reżimu w Kijowie oraz będziemy informować węgierską i międzynarodową opinię publiczną o każdej niedogodności dla mniejszości narodowych na Ukrainie”– głosi oświadczenie.

Jobbik jest obecnie główną siłą opozycyjną wobec rządzącego FIDESZ-u. Partia wygrała ostatnio uzupełniające wybory w jednomandatowym okręgu Tapolca, gdzie kandydat ugrupowania pokonał polityka rządzącej partii, kierowanej przez premiera Viktora Orbana.

Jobbik.com/ Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

6 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. Avatar
    daniel18 :

    Drodzy Węgrzy, jako Polak bardzo wam za to dziękuję, to Polski rząd powinien od razu zareagować ponieważ to głównie na nas jako narodzie spoczywa to by to nigdy się nie powtórzyło, niestety ‚lepsze stosunki’ z Ukrainą okazały się ważniejsze niż nasz honor, honor tysięcy Polaków którzy się nie godzą na taką politykę, wiekszość ludzi widzi, że próbuję sie o tym nie rozmawiać w ‚wolnych’ mediach. Mam nadzieję, że nasi władcy się opamiętają. Swoją drogą, mam pytanie… czy kiedyś ktoś z ukraińskiego rządu przeprosił w imieniu swojego kraju za ludobójstwo dokonane na Polakach? bo ostatnio chyba słyszałem, że to tragedia nasza i wasza… zupełnie niezrozumiałe 😉