Według opublikowanego w środę raportu UNCTAD dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, skumulowany koszt ekonomiczny izraelskiej okupacji, wynikający jedynie z blokady i operacji wojskowych w Strefie Gazy w latach 2007–2018, szacuje się na prawie 17 miliardów dolarów.

Według raportu UNCTAD dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, który został opublikowany w środę, koszty które poniosła Autonomia Palestyny w związku z operacjami wojskowymi Izraela na terytorium Strefy Gazy w latach 2007-2018 wyniosły 16,7 miliarda dolarów.

Raport „Ekonomiczne koszty okupacji izraelskiej dla Palestyńczyków: zamknięcie i restrykcje Strefy Gazy” szacuje, że jest to sześciokrotność PKB Strefy Gazy. Czyli 107% całkowitego PKB Palestyny. Przewiduje, że bez zamknięcia i operacji wojskowych wskaźnik ubóstwa w Gazie w 2017 roku mógłby wynieść 15%, a nie obecne 56%. Różnica w ubóstwie mogła wynosić 4,2%, czyli jedną piątą obecnych 20%.

Zobacz też: ONZ zagłosował za przyjęciem projektu rezolucji w sprawie państwowości Palestyny

W sprawozdaniu podkreśla się pilną potrzebę zakończenia zamykania Strefy Gazy, aby jej mieszkańcy mogli swobodnie handlować z resztą okupowanego terytorium Palestyny ​​i ze światem. Podkreśla pilną potrzebę przywrócenia Palestyńczyków prawa do swobodnego przemieszczania się w celach biznesowych, opieki medycznej, edukacji, rekreacji i więzi rodzinnych.

Od czerwca 2007 roku, po przejęciu Strefy Gazy przez Hamas, 2 miliony Palestyńczyków znajduje się pod długotrwałym zamknięciem na obszarze 365 km². Rezultatem było bliskie załamania regionalnej gospodarki Gazy i jej odizolowanie od gospodarki palestyńskiej i reszty świata.

Raport zauważa, że ​​Gaza ma jedną z najwyższych stóp bezrobocia na świecie, a ponad połowa jej populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Większość ludzi nie ma dostępu do czystej wody, regularnych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej, a nawet odpowiedniej kanalizacji. W latach 2007-2018 regionalna gospodarka palestyńska w Strefie Gazy wzrosła o mniej niż 5%, a jej udział w gospodarce palestyńskiej spadł z 31% do 18% w 2018 roku. W rezultacie PKB na mieszkańca zmniejszył się o 27%, a bezrobocie wzrosło o 49%.

Zobacz też: ONZ potępia Izrael za prowadzenie rozbiórek palestyńskich domów

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Raport zawiera zalecenia, jak skierować Gazę z powrotem na drogę zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to całkowite zniesienie ograniczeń w dostępie i przemieszczaniu się z Zachodnim Brzegiem i resztą świata.

Zaleca również całkowite uwolnienie potencjału gospodarczego Strefy Gazy poprzez inwestycje i budowę portów morskich i lotnisk, projektów wodno-elektrycznych.

Ponadto rząd palestyński powinien mieć możliwość zagospodarowania zasobów ropy i gazu ziemnego u wybrzeży Gazy. Zapewniłoby to niezbędne zasoby na odbudowę regionalnej gospodarki Gazy, co znacznie pobudziło inwestycje i sytuację finansową Autonomii Palestyńskiej.

Zobacz też: Izrael ogłosił najwyższy poziom alertu dla swoich ambasad. Powód – groźby Iranu

Kresy.pl/Unctad.org

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz