Makabryczna zbrodnia na Polakach w Abruzji.

Włoska policja zatrzymała 26-letniego Ukraińca, który w bestialski sposób zamordował 50-letnią Polkę i jej syna. Napastnik zasztyletował 23-latka, a kobietę zabił kijem bejsbolowym – podaje RMF FM.

Policję zaalarmowała sąsiadka, która zobaczyła kałużę krwi na korytarzu. Oprawca został ujęty i przyznał się winy. Wiadomo, że był lekko ranny.

Włoskie media publikują drastyczne zdjęcia z miejsca zbrodni.

RMF FM/se.pl/KRESY.PL

10 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  • sylwia
   sylwia :

   Tu jest sprzeczność: odsyłacz do Facebook podaje nazwisko tego ukraińskiego mordercy jako ‘Czernyszow’ a wiadomość na stronicy abruzzolive.tv zacytowanej przeze mnie i P. ‘kyzo’ jako ‘Czernysz’. Wobex tego należy dalsze jego losy śledzić pod obydwoma nazwiskami. Poczekajmy kilka lat aż wyjdzie z wiȩzienia. Za zamordowanie dwóch polskich obywateli Czernysz lub Czernyszow może i powinien być ścigany przez polską prokuraturȩ ponieważ morderstwo jest przestȩpstwem w obu krajach. Art. 110 KK RP: ‘Ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatela polskiego, polskiej osoby prawnej lub polskiej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz do cudzoziemca, który popełnił za granicą przestępstwo o charakterze terrorystycznym.’ Art. 111 KK RP: ‘Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązująca w miejscu jego popełnienia.’ Maksym Czernysz lub Czernyszow może być ścigany przez polską prokuraturȩ niezależnie od kary, którą dostanie od włoskiego sądu. Art. 114 KK RP: ‘Orzeczenie zapadłe za granicą nie stanowi przeszkody do wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego o ten sam czyn zabroniony przed sądem polskim.’ Nie darujmy temu sadystycznemu mordercy polskiej matki i jej syna! WZYWAM zamieszkujących w Polsce forumowiczów do wysłania pisemnego zawiadomienia o przestępstwie do Prokuratury Generalnej w Warszawie. W zawiadomieniu podajcie też odsyłacz do niniejszego artykułu z Kresów: http://www.kresy.pl/?forum/ukrainiec-w-bestialski-sposob-zamordowal-polska-rodzine-we-wloszech-foto-18-,0,0,16596 . Oto wyciąg ze stronicy PG o składaniu takich zawiadomieǹ: ‘Skargi, wnioski oraz wszelkie pisma i dokumenty mogą być składane:
   • osobiście w biurze podawczym Prokuratury Generalnej w formie pisemnej,
   • pocztą na niżej wskazany adres,
   • telegraficznie, za pomocą dalekopisu lub telefaksu
   • na adres poczty elektronicznej [email protected],
   • a także ustnie do protokołu.
   Prokuratura Generalna
   ul. Rakowiecka 26/30
   02-528 Warszawa

   tel. (22) 12 51 875, (22) 12 51 866, (22) 12 51 876
   fax (22) 12 51 867, (22) 12 51 871
   Wnoszone skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji interesanta.
   Przyjęcia interesantów odbywają się w siedzibie Prokuratury Generalnej przy ul. Rakowieckiej 26/30, 02-528 Warszawa w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym w poniedziałki od 12.00 do 18.00, zaś od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00, przy czym w godz. od 9.00 do 13.00 odbywać się będą przyjęcia osobiste, a w godz. od 9.00 do 15.00 będzie można uzyskać telefoniczne informacje dotyczące skrag i wniosków.
   Kierownictwo Prokuratury Generalnej będzie przyjmowało interesantów na dotychczasowych zasadach tj. wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu w poniedziałki w godz. do 15.00 do 17.00.
   Telefoniczne informacje dotyczące przyjmowania skarg i wniosków można uzyskać pod nr telefonu: (22) 12 51 571.
   Osobiste przyjęcia interesantów przez Prokuratora Generalnego lub jego Zastępców w sprawach skarg i wniosków określa zarządzenie nr 4/15 Prokuratora Generalnego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad i ewidencji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Prokuraturze Generalnej.
   W przypadku gdy, Prokuratura Generalna nie jest organem właściwym rzeczowo, sprawa jest przekazywana do właściwego organu. ‘ ( http://www.pg.gov.pl/skargi-i-wnioski-1196/skargi-i-wnioski-1120.html ) DO DZIEŁA POLACY !