Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia tzw. strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Zakaz przebywania obywateli w tym regionie wejdzie w życie w czwartek, 13 czerwca br.

W poniedziałek rząd poparł propozycję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą utworzenia tymczasowej strefy buforowej na granicy z Białorusią. Rozporządzenie, podpisane w środę przez szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka, wprowadza czasowy, na okres 90 dni od dnia wejścia w życie, zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej.

“W efekcie przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, także z lokalnymi przedsiębiorcami i samorządowcami, uwagi i postulaty, w szczególności dotyczące zmniejszenia obszaru strefy nadgranicznej objętej czasowym zakazem przebywania zostały uwzględnione, a strefa ta została ograniczona do niezbędnego minimum” – czytamy w komunikacie MSWiA.

Strefa obejmie zakazem przebywania długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze.

Na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km.

Jak czytamy, “obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową”.

Ministerstwo podkreśla, że nowe przepisy mają na celu “zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, a także funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i żołnierzom oraz ograniczenie aktywności działań grup przemytniczych, ułatwiających proceder nielegalnej migracji”.

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podkreślił w środę, że radykalnie wzrosła liczba osób, które próbują nielegalnie dostać się do Polski, jak i ich agresja.  “Każdego dnia mamy do czynienia z rzucaniem kamieniami, konarami, strzelaniem z procy” – wskazał.

Czytaj: “Może dojść do sytuacji, gdy broń palna będzie wykorzystywana przeciwko nam” – szef Sztabu Generalnego o sytuacji na granicy

W czwartek w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie zmarł żołnierz 1 Brygady Pancernej ugodzony nożem przez imigranta.

Żołnierz strzegący granicy Białorusi przed migrantami został pchnięty nożem 28 maja w czasie akcji zatrzymania przekraczającego nielegalnie granicę. Do ataku doszło w rejonie Dubicz Cerkiewnych. Żołnierz Wojska Polskiego podjął działania na rzecz zatrzymania migranta przekraczającego nielegalnie granicę, ten wyjął nóż i zranił żołnierza.

Kilku innych polskich funkcjonariuszy jest rannych.

gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply