Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Zgorzelca zatrzymali dziewięciu obywateli Iraku, którzy usiłowali niezgodnie z przepisami przekroczyć granicę. Zatrzymano także kierowcę busa, którym podróżowali cudzoziemcy, obywatela Turcji.

Jak poinformowała w piątek Straż Graniczna, funkcjonariusze ze Zgorzelca zatrzymali dziewięciu obywateli Iraku, którzy usiłowali niezgodnie z przepisami przekroczyć granicę. Zatrzymano także kierowcę busa, którym podróżowali cudzoziemcy, obywatela Turcji.

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie wytypowali do kontroli towarowego busa, którym kierował 37-letni obywatel Turcji. W części towarowej przewożonych było dziewięciu cudzoziemców pochodzących z Bliskiego Wschodu.

Podczas kontroli legalności ich pobytu w Polsce okazało się, że poza kierowcą, cudzoziemcy nie posiadają żadnych dokumentów. Dziewięciu mężczyzn oświadczyło, że są obywatelami Iraku i mają od 20 do 30 lat. Na podstawie informacji, które o sobie przekazali można było ustalić, że dane dwóch z nich wpisane zostały do Systemu Informacyjnego Schengen w celu odmowy wjazdu i pobytu na terytorium państw strefy Schengen.

Wobec cudzoziemców prowadzone są dalsze czynności administracyjne i procesowe z udziałem tłumacza, zweryfikowane zostaną ich dane osobowe, by potwierdzić ich faktyczną tożsamość i obywatelstwo. Obywatel Turcji za popełnione przestępstwo poniesie konsekwencje karne.

Jak informowaliśmy wcześniej, w poniedziałek 29 listopada funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili kolejnego cudzoziemca, który pomagał migrantom pochodzącym z Bliskiego Wschodu w organizowaniu niezgodnego z prawem przekroczenia granicy państwowej.

Pomocnikiem okazał się 22-letni obywatel Ukrainy, którego funkcjonariusze SG zatrzymali na terenie powiatu zgorzeleckiego. Cudzoziemiec od razu przyznał się do udzielenia pomocy w organizowaniu przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom z Polski do Niemiec innym osobom. Dodał, że w poniedziałek dowiózł z Warszawy do Zgorzelca w pobliże polsko-niemieckiej granicy czterech cudzoziemców pochodzenia arabskiego. Za przewóz zainkasował 1 000 zł.

Funkcjonariusze SG wszczęli postępowanie przygotowawcze, przedstawili obywatelowi Ukrainy zarzut udzielenia pomocy cudzoziemcom w przekroczeniu wbrew przepisom granicy państwowej z Litwy do Polski, a następnie z Polski do Niemiec. Ukrainiec przyznał się i dobrowolnie poddał się karze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 2 lata.

W ostatnim czasie miała miejsce seria zatrzymań “kurierów” z Ukrainy, którzy przewozili przez terytorium Polski nielegalnych imigrantów. Zdarzenia miały miejsce w Węglińcu (Dolnośląskie), w gminie Giba (Podlaskie) oraz w Brzesku (Małopolskie). Zgodnie z art. 264 § 3 kodeksu karnego to przestępstwo zagrożone karą 8 lat pozbawienia wolności.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply