Synod Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego omówił w czwartek temat przemian w ukraińskim prawosławiu. Biskupi podtrzymali swoje wcześniejsze stanowisko mówiące o tym, że spory powinny zostać rozwiązane drogą dialogu. Jednocześnie wysunęli żądanie gwarancji językowych dla rumuńskich parafii prawosławnych na Bukowinie Północnej leżącej obecnie w granicach Ukrainy. – podał portal Cerkvarium.

Synod rumuńskiej Cerkwi stwierdził, że decyzja Patriarchy Konstantynopolitańskiego Bartłomieja o nadaniu autokefalii Prawosławnemu Kościołowi Ukrainy nie w pełni rozwiązała kwestię jedności kościelnej na Ukrainie, ponieważ “tomos przyjęli tylko ci ukraińscy prawosławni, którzy nie byli w jedności z Patriarchatem Moskiewskim”.

Rumuńscy biskupi podtrzymali swoje wcześniejsze stanowisko, że “napięta sytuacja” prawosławia na Ukrainie może być rozwiązana tylko drogą dialogu Moskwy i Konstantynopola. W przypadku braku zgody należy zwołać sinaksis wszystkich zwierzchników Kościołów prawosławnych dla rozwiązania tego problemu.

Jednocześnie przypomniano, że na Ukrainie, szczególnie na Północnej Bukowinie, znajduje się 127 rumuńskich parafii. “Konieczne jest przeprowadzenie rzeczywistych konsultacji z tymi rumuńskimi prawosławnymi, którzy martwią się o zachowanie swojej etnicznej i językowej tożsamości” – napisali biskupi. W tym celu poproszono o pisemne gwarancje ze strony ukraińskich władz świeckich i kościelnych, że tożsamość Rumunów będzie chroniona, w tym prawo do liturgii w ojczystym języku i istnienia rumuńskiego prawosławnego wikariatu oraz utrzymywania związków z rumuńską Cerkwią.

Dopiero po uzyskaniu wymienionych gwarancji Rumuński Kościół Prawosławny zajmie oficjalne stanowisko wobec sytuacji prawosławia na Ukrainie.

CZYTAJ TAKŻE: Kościół Prawosławny w Ameryce odmówił uznania nowej ukraińskiej Cerkwi

Kresy.pl / cerkvarium.org

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply