Wśród wymogów MFW jest, by przedstawiciele organizacji i funduszy międzynarodowych mieli wpływ na wybór ukraińskich sędziów.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wysłał do najwyższych ukraińskich polityków list, w którym ostro skrytykował prezydencki projekt ustawy o sądzie antykorupcyjnym. – napisała w poniedziałek Ukraińska Prawda publikując fotokopię listu.

List z datą 11. stycznia został podpisany przez szefa misji MFW na Ukrainie Rona van Rodena. Pismo skierowano do szefa prezydenckiej administracji Ihora Rajnina, a także do wiadomości m.in. premiera Ukrainy, szefa Werchownej Rady, ministra sprawiedliwości i ministra finansów.

W liście, który – jak zwraca uwagę Ukraińska Prawda – jest utrzymany w ostrym, jak na MFW, tonie, MFW wyraził stanowisko, iż prezydencki projekt oznacza naruszenie zobowiązań Kijowa wobec Funduszu.

…ustanowienie wiarygodnych i niezależnych instytucji antykorupcyjnych jest jedną z najbardziej ważnych reform na Ukrainie dla poprawienia perspektyw ekonomicznych Ukrainy oraz zapewnienia transparentności i odpowiedzialności, której oczekuje naród ukraiński od swoich urzędników. Złożenie przez prezydenta projektu ustawy o Wyższym Sądzie Antykorupcyjnym było oczekiwane jako pozytywny krok w tym kierunku. Jednakże mamy poważne zastrzeżenia odnośnie projektu złożonego 22. grudnia [2017] w parlamencie, w związku z tym, że kilka przepisów nie jest zgodnych z zobowiązaniami władz z tytułu programu MFW dla Ukrainy oraz rekomendacjami Komisji Weneckiej Rady Europy. – napisano na wstępie listu.

W liście wskazano na trzy główne grupy zastrzeżeń wobec projektu. W pierwszej grupie ujęto uwagi do zasad wyboru sędziów. W drugiej wskazano, że w projekcie są zapisy mogące opóźniać ustanowienie sądu antykorupcyjnego. Trzeci blok zastrzeżeń dotyczy kompetencji sądu i jego relacji z innymi instytucjami.

W pierwszym bloku uwag zwraca uwagę wymóg MFW, by Publiczna Rada Międzynarodowych Ekspertów (PRME) miała kompetencje nie tylko doradcze, ale także możliwość blokowania nominacji sędziów wybranych do pracy w Wyższym Sądzie Antykorupcyjnym (WSA). Co więcej, MFW postawiło warunek, by w skład PRME wchodzili także przedstawiciele organizacji i funduszy międzynarodowych. W drugim bloku uwag wskazano m.in. na konieczność wymienienia w ustawie minimalnej liczby sędziów WSA. W ostatniej części uwag napisano m.in., że jurysdykcja WSA powinna pokrywać się obszarem kompetencji Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz prokuratury ds. zwalczania korupcji (SAPO).

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Premier Ukrainy: korupcja w naszym kraju nie jest powszechna

Kresy.pl / Ukrainska Prawda / zaxid.net
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz