Wśród wymogów MFW jest, by przedstawiciele organizacji i funduszy międzynarodowych mieli wpływ na wybór ukraińskich sędziów.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wysłał do najwyższych ukraińskich polityków list, w którym ostro skrytykował prezydencki projekt ustawy o sądzie antykorupcyjnym. – napisała w poniedziałek Ukraińska Prawda publikując fotokopię listu.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

880.18 PLN    (4%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

List z datą 11. stycznia został podpisany przez szefa misji MFW na Ukrainie Rona van Rodena. Pismo skierowano do szefa prezydenckiej administracji Ihora Rajnina, a także do wiadomości m.in. premiera Ukrainy, szefa Werchownej Rady, ministra sprawiedliwości i ministra finansów.

W liście, który – jak zwraca uwagę Ukraińska Prawda – jest utrzymany w ostrym, jak na MFW, tonie, MFW wyraził stanowisko, iż prezydencki projekt oznacza naruszenie zobowiązań Kijowa wobec Funduszu.

…ustanowienie wiarygodnych i niezależnych instytucji antykorupcyjnych jest jedną z najbardziej ważnych reform na Ukrainie dla poprawienia perspektyw ekonomicznych Ukrainy oraz zapewnienia transparentności i odpowiedzialności, której oczekuje naród ukraiński od swoich urzędników. Złożenie przez prezydenta projektu ustawy o Wyższym Sądzie Antykorupcyjnym było oczekiwane jako pozytywny krok w tym kierunku. Jednakże mamy poważne zastrzeżenia odnośnie projektu złożonego 22. grudnia [2017] w parlamencie, w związku z tym, że kilka przepisów nie jest zgodnych z zobowiązaniami władz z tytułu programu MFW dla Ukrainy oraz rekomendacjami Komisji Weneckiej Rady Europy. – napisano na wstępie listu.

W liście wskazano na trzy główne grupy zastrzeżeń wobec projektu. W pierwszej grupie ujęto uwagi do zasad wyboru sędziów. W drugiej wskazano, że w projekcie są zapisy mogące opóźniać ustanowienie sądu antykorupcyjnego. Trzeci blok zastrzeżeń dotyczy kompetencji sądu i jego relacji z innymi instytucjami.

W pierwszym bloku uwag zwraca uwagę wymóg MFW, by Publiczna Rada Międzynarodowych Ekspertów (PRME) miała kompetencje nie tylko doradcze, ale także możliwość blokowania nominacji sędziów wybranych do pracy w Wyższym Sądzie Antykorupcyjnym (WSA). Co więcej, MFW postawiło warunek, by w skład PRME wchodzili także przedstawiciele organizacji i funduszy międzynarodowych. W drugim bloku uwag wskazano m.in. na konieczność wymienienia w ustawie minimalnej liczby sędziów WSA. W ostatniej części uwag napisano m.in., że jurysdykcja WSA powinna pokrywać się obszarem kompetencji Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz prokuratury ds. zwalczania korupcji (SAPO).

CZYTAJ TAKŻE: Premier Ukrainy: korupcja w naszym kraju nie jest powszechna

Kresy.pl / Ukrainska Prawda / zaxid.net

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz