Według niedawnego sondażu, tylko 28 proc. Rosjan mieszkających w Estonii określa się wyłącznie jako Rosjanie, natomiast większość etnicznych Rosjan odnosi swoją tożsamość do kraju zamieszkania.

Portal publicznego nadawcy ERR podał w czwartek wyniki sondażu na temat tożsamości miejscowej mniejszości rosyjskiej przeprowadzonego przez Turu-uuringute na zlecenie rządu Estonii. Zgodnie z nimi 28 proc. przedstawicieli mniejszości określa się wyłącznie jako Rosjanie. Marginalna proporcja – 3 proc., określiłą się wyłącznie mianem Estończyków. Natomiast 65 proc. określiło się jako “estońscy Rosjanie”. “rosyjskojęzyczni Estończycy” lub jako Estończycy i Rosjanie jednocześnie. Badanie objęło zarówno tych Rosjan, kórzy posiadają obywatelstwo Rosji, jak i tych nie posiadających go obywateli Estonii deklarujących język rosyjski jako główny używany przez siebie język

Nieco inne wyniki otrzymano, gdy uwzględniono wyłącznie respodentów posiadających obywatelstwo Federacji Rosyjskiej. Wśród nich jako wyłącznie Rosjanie zadeklarowało się 38 proc. Natomiast “estońscy Rosjanie”. “rosyjskojęzyczni Estończycy” lub jako Estończycy i Rosjanie jednocześnie zadeklarowało się 51 proc. badanych.

W tym samym badaniu Turu-uuringute zapytało również respondentów o ich poglądy na temat znaczenia 9 maja, który w Federacji Rosyjskiej jest obchodzony jako „Dzień Zwycięstwa” i rocznica zakończenia drugiej wojny światowej, która urasta w tym państwie do rangi głównego święta państwowego.

40 proc. respodentów odpowiedziało, że data ta nie ma dla nich specjalnego znaczenia. Natomiast 27 proc. stwierdziło, że 9 maja rzeczywiście ma znaczenie jako rocznica zakończenia drugiej wojny światowej, jako sposób upamiętnienia krewnych i innych osób dotkniętych tym konfliktem oraz podkreślenie ceny pokoju. 22 proc. stwierdziło, że data ta odnosi się raczej do Dnia Europy – jaki na 9 maja został ustanowiony przez władze EStonii. 20 proc. respondentów stwierdziło, że jest to dzień upamiętniający rosyjskie straty w drugiej wojnie światowej.

Turu-uuringute przeprowadził ankietę w dniach 18-22 maja wśród 1256 mieszkańców Estonii w wieku 15 lat i starszych.

Według danych Departamentu Statystyki Estonii w kraju tym mieszka 306 tys. Rosjan stanowiących 22,5 proc. jego mieszkańców.

Czytaj także: Estonia obawia się zwiększenia sił rosyjskich w pobliżu swojej granicy

news.err.ee/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply