Komitet Wykonawczy Organizacji Wyzwolenia Palestyny przyjął zbiór zasad na jakich może zostać oparta normalizacja relacji z USA.

Sobotniemu posiedzeniu OWP przewodniczył szef organizacji, a zarazem prezydent palestyńskich władz narodowych Mahmud Abbas. Komitet Wykonawczy zgodził się na przywrócenie relacji dyplomatycznych z USA po objęciu władzy przez Joe Bidean, ale też postawił warunki nowego otwarcia w relacjach palestyńsko-amerykańskich.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

6638.82 PLN    (30.17%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Warunkiem wstępnym jest przywrócenie przez nowego prezydenta USA możliwości działania przedstawicielstw dyplomatycznych OWP w tym państwie. Kluczowym warunkiem politycznym jest natomiast wycofanie poparcia Waszyngtonu dla aneksjonistycznej polityki Izrael na Zachodnim Brzegu Jordanu to jest jednostronnego wcielania obszarów palestyńskiego terytorium okupowanego w skład państwa żydowskiego.

Palestyńczycy oczekują, że USA powróci na drogę kształtowania warunków dla dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego opartego na rezolucjach ONZ.

Palestyńskie władze narodowe zerwały wszelkie oficjalne relacje dyplomatyczne z USA na początku bieżącego roku. Stało się to po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa „planu pokojowego” zwanego też przez prezydenta USA „umową stulecia”. Choć plan formalnie zakładał powstanie państwa palestyńskiego to w praktyce, wbrew dotychczasowym ustaleniom międzynarodowym, zatwierdzał aneksję przez Izrael nielegalnych osiedli żydowskich pokrywających znaczną część Zachodniego Brzegu Jordanu, dróg do nich, zasobów wody i ziemi rolnej, ograniczając projektowane „państwo palestyńskie” do siatki enklaw dzielonych przez terytorium Izraela. Plan został odrzucony przez stronę palestyńską, Ligę Państw Arabskich i zdecydowaną większość państw świata.

Izraelczycy zajęli Zachodni Brzeg Jordanu i wschodnią Jerozolimę w czasie wojny z 1967 roku i rozpoczęli od razu akcję żydowskiego osadnictwa na tych terenach, które pod osłoną armii okupacyjnej są wyłączone spod zarządu władz Autonomii Palestyńskiej. Dzisiaj około 700 tysięcy Żydów, czyli jedna dziesiąta liczby zamieszkującej w sąsiednim Izraelu, żyje na palestyńskich terytoriach okupowanych.

almasdarnews.com/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz