Władze Uzbekistanu chcą stymulować prywatny rozwój zasilania w energię słoneczną, dlatego zamierzają płacić obywatelom za nadwyżkę wyprodukowanej przez gospodarstwa domowe energii.

Od 1 kwietnia bieżącego roku w Uzbekistanie rozpocznie się realizacja programu “Słoneczny dom”, mającego na celu zachęcenie mieszkańców do instalowania paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW na prywatnych posesjach. Zostało to ogłoszone w dekrecie prezydenta kraju Szawkata Mirzijojewa z dnia 16 lutego, jak zrelacjonował portal Fergana News.

Zgodnie z dokumentem, zakłada się zainstalowanie jeszcze w tym roku instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w 37 tys. gospodarstw domowych na terenie całego kraju. Jednocześnie państwo będzie subsydiować obywateli, którzy przesyłają nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej za pomocą paneli słonecznych do jednolitego systemu energetycznego. Opłaty wyniosą 1000 sumów (0,09 dolara) za każdą kilowatogodzinę.

Te wpłaty nie będą zaliczane do podstawy opodatkowania od osób fizycznych. Dotacje dla Uzbeków, którzy przekażą państwu nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej w domu, będą przekazywane przez fiskusa do 25 dnia miesiąca następującego po sprawozdawczym. Pieniądze będą przelawane na konto obywatela za pośrednictwem aplikacji mobilnej Soliq.

Uczestnicy programu “Słoneczny Dom” nie będą musli płacić Regionalnym Sieciom Elektroenergetycznym za zużycie prądu, jeśli w ciągu miesiąca przekażą do zunifikowanego systemu więcej energii niż zużyli na własne potrzeby. W innym przypadku płatność naliczana jest na podstawie różnicy między pobraną a przekazaną do systemu energią elektryczną.

Porgam “Słoneczny Dom” jest finansowany z optymalizacji wydatków budżetu państwa w pierwszym kwartale 2023 roku. Odpowiedzialność za płatności na rzecz obywateli i pełne funkcjonowanie systemu spoczywa na Centralnym Banku Republiki, Komitecie Podatkowym i spółce Regionalne Sieci Elektryczne. Monitorowanie realizacji programu powierzono Prokuraturze Generalnej Uzbekistanu.

Dodatkowo, jak przypomina Fergana, od 1 kwietnia uzbeckie osoby fizyczne i firmy, które zainstalowały instalacje OZE o mocy do 100 kW są zwolnione z szeregu podatków: od nieruchomości (konkretnie tych, gdzie jest instalacja), podatku gruntowego – na terenie zajmowanym przez panele fotowoltaiczne. Ulgi te mają obowiązywać przez trzy lata od daty uruchomienia instalacji OZE.

To niejedyne wysiłki władz środkowoazjatyckiego państwa na rzecz rozwoju energetyki słonecznej. Jak napisaliśmy niedawno na naszym portalu Chińska firma CEEC ENERGY CHINA planuje zainwestować 2 miliardy dolarów w budowę elektrowni fotowoltaicznych w trzech regionach Uzbekistanu. Pierwsze moce tych elektrowni fotowoltaicznych mają zostać osiągnięte już pod koniec bieżącego roku. Cały projekt zostanie w pełni zrealizowany i pełna produkcja prądu zostanie osiągnieta w 2024 roku.

W grudniu 2022 roku poinformowano, że spółka Masdar ze Zjednoczonych Emiratów Arbaskich wygrała przetarg na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 250 MW w wilajecie bucharskim. W ramach tego samego przetargu francuska Voltalia otrzymała prawo do budowy elektrowni słonecznej w regionie chorezmijskim, a konsorcjum firm GD Power-Powerchina w namangańśkim.

Już w roku bieżącym poinformowano, że w rejonie żarkugrańskim obwodu surchandaryjskiego powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 600 MW. Ten warty 500 milionów dolarów projekt będzie realizowany przez niemiecko-uzbecką spółkę joint venture Graess Energy Uzde.

Uzbekistan jest państwem o klimacie ciepłym i suchym stąd energetyka słoneczna ma w nim dobre warunki rozwoju.

fergana.news/kresy.pl

 

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply