Raport „Purchasing Power Europe 2017” autorstwa GfK pokazuje, że siła nabywcza Polaków jest wciąż bardzo niska w porównaniu z innymi mieszkańcami Europy. Polski konsument dysponuje zaledwie 48 proc. średniej siły nabywczej Europejczyków.

Według „Business Insider Polska”, mimo wzrostu PKB siła nabywcza Polaków wciąż pozostaje „dramatycznie niska”. Powołując się na dane z raportu GfK „Purchasing Power Europe 2017” podaje, polski konsument dysponuje zaledwie 48 proc. średniej siły nabywczej Europejczyków.

W rankingu krajów europejskich, Polska zajęła odległe, 29. miejsce na 42 kraje – taką samą, jak w ubiegłym roku. Polacy średnio dysponują dochodem w wysokości 6 710 euro (28 226 zł).

W ramach raportu, zbadano dochód netto konsumentów w 42 krajach. Według GfK, kwota pozostająca do dyspozycji na wydatki i oszczędności u europejskich konsumentów w tym roku wynosi 13 937 euro na osobę.

Jak zaznaczono, rozporządzalny dochód netto konsumentów w badanych krajach znacznie się od siebie różni. Najwięcej do dyspozycji mają mieszkańcy Liechtensteinu, Szwajcarii i Islandii. Najgorzej sytuacja przedstawia się w przypadku Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

Z kolei w obecnym roku, mieszkańcy Europy mają do dyspozycji łącznie kwotę 9,4 biliona euro, którą mogą przeznaczyć m.in. na artykuły spożywcze, wydatki mieszkaniowe, media czy wakacje i transport. Odpowiada to średniej sile nabywczej per capita w wysokości 13 937 euro. GfK podkreśla, że oznacza to wzrost o 1,9 proc., a także znaczną poprawę w porównaniu z wynikami z 2016 roku.

GfK zaznacza jednocześnie, że ranking prezentuje wyraźną rozbieżność między krajami pod względem wysokości kwoty dostępnej dla konsumentów na wydatki. Przykładowo, w przypadku Liechtensteinu siła nabywcza per capita jest o ponad 350 proc. wyższa od średniej europejskiej. W przypadku Szwajcarów, kwota ta jest trzykrotnie wyższa od tej średniej.

Siła nabywcza jest miernikiem rozporządzalnego dochodu per capita po odjęciu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ale z uwzględnieniem wszelkich świadczeń otrzymywanych od państwa, podkreślono w materiale.

Przeczytaj: Jak wygląda wartość pensji w Europie w porównaniu do Polski? [+MAPA]

businessinsider.com.pl / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply