Wśród przyjętych przez Sejm senackich poprawek do ustawy o pomocy Ukraińcom znalazła się poprawka legalizująca przekazywanie uzbrojenia, w tym sprzętu opancerzonego, na Ukrainę. „Czyżby dotychczas odbywało się to bez podstawy prawnej?” – pytał poseł Konfederacji, Krzysztof Bosak.

W czwartek senackie komisje przyjęły łącznie 30 poprawek do nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Jedna z proponowanych zmian przewiduje przesunięcie z marca na kwiecień terminu, od którego uchodźcy z Ukrainy zaczną pokrywać część kosztów utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Dotyczy to Ukraińców, którzy przebywają w Polsce ponad 120 dni. Mieliby oni pokrywać 50 proc. kosztów. Z kolei od 1 czerwca br., a nie od 1 maja, uchodźcy będą pokrywać 75 proc. kosztów.

Poprawkę zaproponował m.in. wicemarszałek Senatu, Bogdan Borusewicz. Argumentował, że zmiana powinna nastąpić w okresie wiosennym, a nie zimowym. Według niego, gdyby część osób musiała opuścić miejsca stałego zakwaterowania i musiała wrócić na Ukrainę, to mogłoby to mieć miejsce np. w czasie mrozu czy kłopotów z ogrzewaniem w swoim kraju.

Z taką argumentacją nie zgodził się Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy. Zapewniał, że pomoc uchodźcom będzie zapewniana bez względu na porę roku.

Nowela ustawy przewiduje, że za pomoc w miejscach zbiorowego zakwaterowania nie będą płacić osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, dzieci, osoby w wieku emerytalnym, kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia, a także opiekunowie co najmniej trojga dzieci.

Według oficjalnych informacji, obecnie w centrach pomocy prowadzonych przez wojewodów lub samorządy mieszka ok. 80 tysięcy obywateli Ukrainy. Połowa takich osób w wieku produkcyjnym podjęła pracę w Polsce.

Ponadto, uszczelniony ma zostać system wypłaty świadczeń dla uchodźców. W projekcie zamieszczono też przepisy dotyczące edukacji, spraw pobytowych ukraińskich uchodźców czy finansowania niesionej im pomocy. Zaproponowano też m.in. skreślenie obowiązującego zapisu ustawy, zgodnie z którym niepubliczne szkoły dla dorosłych nie otrzymują dotacji na uczących się w nich ukraińskich uchodźców. Senatorowie przyjęli poprawkę, pozwalającą Urzędowi do Spraw Cudzoziemców korzystać z bazy odcisków palców, które ukraińscy uchodźcy składają przy okazji wnioskowania o nadanie numeru PESEL.

Co ciekawe, w ramach poprawki nr 17 wprowadzono zmianę do art. 7 ustawy, która zmienia brzmienie artykułu 46 ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Dodano do niego kilka nowych zapisów. Jednocześnie zarekomendowano głosowanie tej poprawki łącznie z kilkoma innymi.

Na sprawę przed piątkowym blokiem głosowań w Sejmie zwrócił uwagę poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Napisał na Twitterze, że jest tam także „wychodząca poza zakres ustawy zaskakująca poprawka legalizująca przekazywanie uzbrojenia na Ukrainę”.

„Czyżby dotychczas odbywało się to bez podstawy prawnej?” – pytał poseł Bosak.

Zgodnie z treścią tej poprawki, do ustawy o obrocie z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa dodano m.in. punkt, według którego od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku dodatkowe przepisy stosuje się do „wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego” oraz kamizelek kuloodpornych, hełmów i sprzętu ochronnego, kupowanych w celu wysłania ich na Ukrainę.

Inne zapisy przewidują, że wywóz i tranzyt takiego sprzętu może odbywać się po uzyskaniu oświadczenia końcowego użytkownika, potwierdzonego przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne. Wywóz sprzętu opancerzonego lub ochronnego musi też zostać zgłoszone w resorcie gospodarki.

Według uzasadnienia Senatu, chodzi tu o zmianę przepisów o charakterze czasowym, które obowiązywały pierwotnie do końca 2022 roku.

Poprawka ta, wraz z innymi głosowanymi łącznie, została przyjęta przez większość sejmową. Przeciwko głosowali niemal wszyscy posłowie Konfederacji.

Podczas piątkowych głosowań w Sejmie większością głosów przyjęto zdecydowaną większość poprawek. Odrzucono jednak głosami PiS i Konfederacji tę, która przesuwała o miesiąc wymóg opłacania przez uchodźców z Ukrainy kosztów zakwaterowania, a także poprawkę, która umożliwiłaby otrzymywanie przez szkoły niepubliczne dotacji na ukraińskich uchodźców.

Czytaj także: Ukraińskie media: Ukraińcy zapłacą za zakwaterowanie – tak Polska szykuje się na kolejną falę uchodźców

PAP / wnp.pl/ polskieradio.pl / senat.gov.pl / sejm.gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz