Minister spraw zagranicznych Niemiec – Heiko Maas, pracuje nad zapewnieniem Rosji stabilnej pozycji, gwarantującej członkostwo tego państwa w Radzie.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komitetu Ministrów Rady Europy w Helskinkach, minister spraw zagranicznych Niemiec – Heiko Mass, nawoływał do pozostania Rosji w Radzie Europy. „Rosja jest członkiem Rady Europy, wraz ze wszystkimi przysługującymi prawami oraz obowiązkami, które się z tym wiążą” – oświadczył. Ponadto, zamierza pertraktować z Sergiejem Ławrowem – ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, aż do samego końca spotkania.

Moskwa zalega z zasadniczymi składkami od 2017 roku. Na mocy zasad Rady, Rosja utraci kluczowe prawa, jeżeli opłaty te nie zostaną niezwłocznie uregulowane. Przepaść dzieląca Rosję od międzynarodowych organizacji, datuje się od momentu aneksji Krymu, skorelowanej z pogwałceniem obowiązującego prawa międzynarodowego. Wydarzenie to poskutkowało pozbawieniem rosyjskich delegatów, praw do głosowania.

Tymczasem w Helsinkach, Maas stara się przyczynić do rozstrzygnięcia sporów, podczas trwającego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zależy mu na zachowaniu praw do głosowania przez Rosję, jednocześnie liczy na wprowadzenie skutecznego mechanizmu sankcji, skierowanego przeciwko członkom gwałcącym przyjęte zasady. Kamieniem milowym okazała się decyzja, na mocy której wszystkie delegacje, będą uczestniczyć w wyborze Sekretarza Generalnego oraz nowych sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tle, cały czas słychać nacisk, na konieczność wywiązywania się z obowiązków, wszystkich obecnych państw członkowskich.

Jeżeli Rosja odłączy się od Rady Europy, zauważalne będzie piętno, odciśnięte na ochronie ludności cywilnej. Najważniejszym osiągnięciem Rady Europy w porozumieniu z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jest funkcjonujący mechanizm, chroniący mieszkańców wszystkich państw członkowskich. Umożliwia on skierowanie spraw dotyczących łamania praw człowieka do Trybunału.

Wszystkie państwa członkowskie, łączy podległość jednemu organowi. Dotychczas, Europejski Trybunał Praw Człowieka, kilkakrotnie przyczynił się do wzmocnienia ochrony pozycji obrońców praw człowieka, nie tylko w Rosji.

PRZECZYTAJ TAKŻE : Niemcy chcą chronić niemieckie i europejskie firmy przed skutkami sankcji USA przeciwko Rosji.

auswaeritges-amt.de

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply