Ministerstwo Finansów publikuje raport o stanie państwowego długu publicznego. Na koniec drugiego kwartału 2016 roku wynosi on 936 miliardów złotych.

Państwowy dług publiczny na koniec drugiego kwartału 2016 roku wyniósł 936 mld 876,7 mln zł, co oznacza wzrost o 59 mld 594,3 mln zł (6,8 proc.) od początku roku– wynika z opublikowanych w poniedziałek wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

W komunikacie wskazano, że państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) w drugim kwartale tego roku wzrósł o 37 mld 633 mln zł (o 4,2 proc.) wobec pierwszego kwartału.

Zgodnie z komunikatem zmiana państwowego długu publicznego w drugim kwartale br. była rezultatem:

  • wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 38 mld 656,3 mln zł (o 4,7 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa po konsolidacji o 38 mld 703,8 mln zł (o 4,7 proc.);

  • spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1 mld 19 mln zł (o 1,4 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 1 mld 190,3 mln zł (o 1,8 proc.);

  • spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 4,3 mln zł (o 5,3 proc.).

„Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec czerwca 2016 r. 1 bln 20 mld 505,4 mln zł, co oznaczało:

  • wzrost o 39 mld 330,9 mln zł (o 4 proc.) w drugim kwartale 2016 r.,

  • oraz wzrost o 61 mld 526,5 mln zł (o 6,4 proc.) w stosunku do końca 2015 r.” – podaje Ministerstwo Finansów.

Według Ministerstwa Finansów dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł w drugim kwartale 2016 r. 977 mld 814,2 mln zł i wzrósł o 39 mld 273 mln zł (o 4,2 proc.) w II kw. 2016 r. oraz o 57 mld 721,8 mln zł (o 6,3 proc.) w porównaniu z końcem 2015 r.

Na zmianę wysokości długu EDP w II kwartale 2016 r., poza zmianami w państwowym długu publicznym, wpłynął przede wszystkim:

  • wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (2 mld 880,1 mln zł),

  • wzrost portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) o 55 mln zł oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny (łącznie z funduszem ochrony środków gwarantowanych) o 582,9 mln zł,

  • spadek zadłużenia wynikający z tzw. transakcji CIRS w rezultacie korzystnego kształtowania się kursów walutowych (o 170,6 mln zł).

CZYTAJ WIĘCEJ:

Ewa Kopacz zaplanowała na 2016 rok najwyższy budżet w historii.

kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz