Komitet Ministrów Rady Europy chce aby polskie władze stworzyły procedury ułatwiające dokonywanie aborcji – przekazuje w środę Instytut Ordo Iuris. Rada chce też zbierania informacji na temat szpitali odmawiających wykonywania aborcji.

Komitet Ministrów Rady Europy wezwał polskie władze do stworzenia procedur ułatwiających aborcyjne zabijanie dzieci – przekazuje Ordo Iuris. Instytucja domaga się także zbierania informacji na temat szpitali, w których lekarze powołują się na klauzulę sumienia. Komitet żąda ułatwienia możliwości wniesienia sprzeciwu wobec decyzji lekarza, który odmówił wykonania aborcji. Urzędnicy chcą, aby władze wyciągały konsekwencje w stosunku do placówek medycznych nieprzeprowadzających aborcji.

„Mimo że sam Trybunał nie uznaje „prawa do aborcji” za prawo człowieka, to jednocześnie oczekuje on od państw europejskich, w których aborcja jest legalna (lub nawet, tak jak w Polsce, niekaralna w pewnych wyjątkowych okolicznościach), że stworzą one specjalną procedurę, która umożliwi „zaskarżanie” decyzji lekarzy odmawiających przeprowadzenia aborcji. Tymczasem Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności nie formułuje takiego wymogu” – komentuje instytut na rzecz kultury prawnej.

Ponadto, Komitet domaga się wyciągnięcia wobec szpitali nieprzeprowadzających aborcji konsekwencji cywilnoprawnych (finansowych), z uwagi na nieprzestrzeganie warunków kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, które – wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnemu z 7 października 2015 r. – w zakresie ginekologii i położnictwa nadal przymusowo obejmują aborcję.

Zobacz też: Według WHO aborcja ma być kluczowa w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa

Zdaniem Ordo Iuris, wszystkie wyroki organu zostały w Polsce wykonane w ramach prawa obowiązującego w Polsce, które „co do zasady” chroni życie poczęte. Instytut ocenił również, że żądania Komitetu Ministrów wobec Polski wykraczają poza jego kompetencje. Trybunał w Strasburgu ocenił, że zakres ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej pozostaje do określenia państwom. Apel o zbieranie informacji o szpitalach odmawiających przeprowadzenia aborcji został oceniony przez instytut jako „stygmatyzujący” lekarzy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Trybunał w Strasburgu zobowiązał Polskę do wprowadzenia procedury umożliwiającej weryfikację decyzji lekarza, także tej stwierdzającej brak występowania przesłanek do uchylających karalność aborcji i władze polskie wprowadziły aż dwie takie procedury. Trybunał wyraźnie podkreślił, że o zakresie ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej decydują państwa-strony Konwencji. Komitet nie ma więc żadnych podstaw do narzucania Polsce szczegółowych rozwiązań, które de facto prowadzić mogą do obniżenia poziomu tej ochrony w Polsce” – przekazał Marcin Olszówka, Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris.

Zobacz też: Papież Franciszek: Aborcja jak działania nazistów

Kresy.pl/Ordo Iuris

Czytaj kolejny artykuł

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz