OECD oszacowała koszty utrzymania w Polsce uchodźców z Ukrainy na ponad 8,36 mld euro, czyli ponad 40 mld zł. To najwięcej spośród wszystkich krajów Europy. W przypadku Niemiec, zajmujących drugie miejsce, to 6,8 mld euro.

Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) „Migration Outlook 2022”, Polska przeznaczy w tym roku najwięcej środków, spośród krajów OECD, na pokrycie kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy. Łącznie, mają one sięgać ponad 8,36 mld euro. W przeliczeniu, to obecnie ponad 40,7 mld zł. Stanowi to blisko 1/3 wszystkich kosztów, ponoszonych przez państwa ujęte w zestawieniu (26,8 mld euro).

W dokumencie zaznaczono, że Polska znajduje się w gronie pięciu krajów, które w 2022 roku wydadzą ponad miliard euro, by pokryć koszty utrzymania ukraińskich uchodźców. Poza naszym krajem, który w tym zestawieniu zajmuje pierwsze miejsce, są to jeszcze: Niemcy (6,8 mld euro), Czechy (ponad 1,9 mld euro), Hiszpania (blisko 1,36 mld euro) i Rumunia (nieco ponad miliard euro). Polska i Niemcy łącznie ponoszą ponad połowę tych kosztów.

W raporcie zaznaczono, że zamieszczone w nim dane szacunkowe dotyczą „10-miesięcznego okresu 2022 roku”. Obejmują one: bezpośrednie wsparcie finansowe i zakwaterowanie, a także koszty edukacji i opieki zdrowotnej. Dane oparto m.in. na szacunkowej liczbie uchodźców w danych kraju (w części przypadków, np. Węgier i Rumunii zaznaczono, że mogą one być przeszacowane z uwagi na to, że znacząca część Ukraińców opuściła te państwa).

Ogółem, jak szacuje OECD, główne koszty dotyczą zapewnienia zakwaterowania oraz świadczeń finansowych dla uchodźców. Łącznie w skali Europy to około 17,2 mld euro, z czego Polska szacunkowo przeznaczy najwięcej – aż 6,2 mld euro (ponad 30,2 mld zł). W przypadku Niemiec to 4,4 mld euro, a Hiszpanii – 981 mln euro.

Koszty zapewnienia edukacji, przede wszystkim dzieciom i młodzieży z Ukrainy, oszacowano łącznie na około 5,1 mld euro, z zastrzeżeniem, że są to raczej koszty w jakimś stopniu przeszacowane. Tutaj ponownie pierwsze miejsce zajmuje Polska – 1,5 mld euro (7,3 mld zł). Dla porównania, w przypadku Czech to około 352 mln euro.

Koszty zapewnienia uchodźcom opieki zdrowotnej oszacowano łącznie na około 4,4 mld euro. Tutaj pierwsze miejsce zajmują Niemcy (1,4 mld euro), a dalej Polska (664 mln euro, ok. 3,2 mld zł) i Czechy (341 mln euro). W dokumencie zaznaczono, że w przypadku Polski odnotowano tu jednak najmniejsze koszty opieki zdrowotnej per capita.

Według raportu OECD, największe średnie wydatki „na uchodźcę” odnotowano w Szwajcarii (13,4 tys. euro), Belgii (12,6 tys.) i Luksemburgu (12,4 tys.), natomiast najniższe na Węgrzech (1,7 tys.), w Grecji (2,7 tys.) i w Rumunii. W przypadku Polski jest to 5,2 tys. euro na głowę.

Dodajmy, że miesiąc temu minister w KPRM Agnieszka Ścigaj poinformowała, że według szacunkowych danych na jednego ukraińskiego uchodźcę Polska wydała ok. 2,2 tys. zł. Jednocześnie, podała też, że opieka zdrowotna dla uchodźców kosztuje Polskę co najmniej 300 mln zł miesięcznie. Zaznaczyła jednak, że nie są to kompletne dane. W kwietniu minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że koszt korzystania w pełni z systemu opieki zdrowotnej przez milion uchodźców to 300 mln miesięcznie.

Przypomnijmy, że w kwietniowym liście do szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, premier Mateusz Morawiecki oszacował, że tylko w tym roku koszty utrzymania ukraińskich uchodźców w Polsce wyniosą 11 mld euro. Zaznaczył zarazem, że gdyby sytuacja na Ukrainie uległa pogorszeniu, to te koszty dla Polski mogą sięgnąć nawet 24 mld euro.

W lipcowym raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazano, że szacowana wartość prywatnych wydatków Polaków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w pierwszych miesiącach wojny wyniosła około 10 mld złotych. Podkreślono, że wydatki publiczne to z kolei ok. 15,9 mld zł.

Solidarna Polska postulowała, by rząd wystąpił do Unii Europejskiej o zawieszenie składki członkowskiej Polski do unijnego budżetu. Uzasadniając ten postulat minister Michał Wójcik powołał się na szokujące wyliczenia mówiące o tym, że pomoc Ukrainie będzie kosztowała 10-22 proc. tegorocznego budżetu polskiego państwa.

W czasie kryzysu migracyjnego 2014-2015 Turcja otrzymała od UE 6 mld euro na wsparcie dla uchodźców.

OECD / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply