Korona+Litwa+Ruś=… [VIDEO]

„Już w XVII wieku było to poczucie, że jest jedna wielka Polska, która składa się z Korony, Litwy, a potem i Rusi. W XVII wieku było to poczucie już bardzo mocno ukształtowane wśród rycerstwa, szlachty litewskiej, wśród Litwinów, że stanowią część właściwie Polski – wraz z Koroną” – mówi w wykładzie ks. dr Roman Kneblewski.

„Polska składała się z trzech części przed rozbiorami: Korony, Litwy i Rusi. I to było dla ówczesnych mieszkańców Rzeczypospolitej jasne jak słońce. Szlachta polska dzieliła się na szlachtę koronną, litewską i szlachtę ruską. Tak samo był hetman koronny i hetman litewski. Ale to wszystko była razem jedna Polska, co widać chociażby wyraźnie na mapie francuskiej XVII-wiecznej. To było w świadomości zarówno ludności naszej Rzeczypospolitej, jak i w świadomości całej Europy, że Polska składa się z tych części. A Ukraina? Otóż, Ukraina jest naszym dzieckiem, to jest polskie dziecko. Ona nie jest kontynuacja tamtej starej Rusi Kijowskiej, stara Ruś Kijowska właściwie umarła pod ciosami Mogołów, to istnienie się przerwało, […] ale to wszystko gdzieś się urwało, przestało istnieć. Natomiast Ukrainę w tym współcześniejszym rozumieniu właściwie stworzyła nasza Rzeczpospolita. Ukraina znaczy zresztą u kraju, czyli u kresu, u granic. I dawniej nazwą Ukrainy czy ukrainnej szlachty nazwano wszystkich, którzy mieszkali na rubieżach, nie tylko na wschodzie zresztą”.

YouTube.com/Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz