Już w najbliższy piątek 2 października w Warszawie odbędą się pierwsze uroczyste obchody Dnia Jedności Kresowian. Z tej okazji inspiracje oraz cele tej inicjatywy przybliża nam Ewa Szakalicka z Federacji Organizacji Kresowych, koordynatorka Projektu Dzień Jedności Kresowian.

Główną inspiracją, co znajduje wyraz m.in. w dacie wydarzenia, jest 602. rocznica Unii horodelskiej.„Pierwsza kwestia, to rocznica Unii w Horodle, niestety raczej zapomnianej – 2 lata temu obchody 600-lecia tego wydarzenia przeszły w zasadzie bez echa. A jest to bardzo ważna rocznica – przyjęcia szlachty litewskiej, bojarów, do herbów polskiej szlachty. To bardzo ważny moment w dziejach, także dla naszych rodzin kresowych, które z tamtych terenów pochodzą. Stąd związek tych terenów z Polską ma już ponad 600 lat. To jest wątek historyczny”– tłumaczy Ewa Szakalicka.

„Dziś w naszej przestrzeni historycznej, w kalendarzu naszych świąt państwowych nie mamy nawiązania do wielkości I Rzeczpospolitej. Mamy obchody rocznicy Konstytucji 3 maja, Komisji Edukacji Narodowej, ale to jest dopiero koniec XVIII wieku i w zasadzie upadek Rzeczpospolitej, a nie okres świetności i znaczenia jej czy polskie kultury. Polska kultura w tym okresie przyciągała inne narody, kultury i w zasadzie tworzyła nową jakość – polską tożsamość. A działo się to na terenach, które dziś nazywamy Kresami”– przypomina koordynatorka projektu.

Drugą kwestią jest aspekt jedności kresowian. „W Polsce osób, które mają korzenie kresowe, jest około 5-6 milionów. Ich status w zasadzie nie jest specjalnie określony, co wyraźnie widać choćby na tle mniejszości etnicznych i narodowych. Środowiska kresowe żadnych przywilejów jak one nie mają”.

Ewa Szakalicka zaznacza, że są to środowiska bardzo podzielone, m.in. na poziomie regionalnym, które samodzielnie realizują swoje własne interesy, związane m.in. z ich miejscem pochodzenia czy specyfiką ich tradycji i przeżyć. „Przez to rozdrobienie i skupianie się poszczególnych towarzystw na realizacji własnych interesów, to środowisko kresowe jest tak naprawdę rozbite i słabe. Jeżeli chcemy walczyć o jakąś sprawę, która dotyczy wszystkich Kresowian, w tym również osoby mieszkające na terenie dzisiejszej Litwy, Ukrainy czy Białorusi, to w takiej sytuacji jesteśmy słabi – mimo że jest nas tak wielu”.

Podkreśla, że środowisko kresowe łatwo poddaje się manipulacjom. „Te środowiska są celowo i świadomie przeciwstawiane sobie i skłócane, pewne rzeczy się prowokuje po to, jeszcze bardziej je podzielić. W takiej sytuacji bardzo łatwo wykorzystać ich słabość”.

Jej zdaniem Polacy zostali „odarci z pamięci i świadomości oraz poczucia dumy z tego, że są Polakami i spadkobiercami wielkiego dorobku I i II Rzeczypospolitej”.Przypomina, że wkład I RP w kulturę Europy był ogromny na wielu polach: m.in. kultury i architektury. „Ludziom pozostawiono tylko pamięć zagłady. Z jednej strony jest to potrzebne, jak w przypadku ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach czy zagładzie Polaków w Ponarach na Wileńszczyźnie, ale musimy przypominać to, co nas buduje, to co jest powodem naszej dumy, przypomina o tym, że byliśmy wspaniałym i prężnym narodem, który ma wielowiekowy dorobek. Bez tego przypominania, pozostanie nam tylko płacz, łzy, rany i poczucie tego, że jesteśmy przegrani”.Podkreśla, że w tym kontekście bardzo ważne jest to, że wielu ludzi i wiele środowisk włącza się w tę inicjatywę i poczuwa się do bycia spadkobiercami „wielkiej Rzeczpospolitej”.

Ewa Szakalicka uważa, że dorobek I Rzeczpospolitej powinien być wspaniałym przykładem dla dzisiejszej Europy. „To na Kresach pozostały takie miasteczka jak Słonin, gdzie w jednym roku była synagoga, w jednym meczet, w innym cerkiew a w innym kościół. Ci ludzie tworzyli wielowyznaniową, wieloetniczną wspólnotę, mieszkali obok siebie przez wieki. Ta wspólnota została rozbita – głównie przez sowietów – i to niczego dobrego tamtym terenom nie przyniosło. Efekty możemy obserwować dziś na Ukrainie, na Białorusi”.

Koordynatorka projektu żałuje, że takich działań nie podejmują przedstawiciele państwa, wykorzystując do tego polską historię i kulturę. „Państwo polskie nie stoi na straży tej pamięci i nie wspiera naszej walki. Nie przypomina Europie: ‘to nie nas trzeba uczyć tolerancji – to od nas trzeba się uczyć, czym były tolerancja czy wolność’”.Dodaje, że Polacy nie zmuszali do zmiany języka czy wyznania, a wiele osób sama chciała zostać Polakami.

Dzień Jedności Kresowian jest próbą przywołania naszej tradycji i przypomnienia, że Polacy są obecni na Kresach od sześciu wieków, a także apelem i próbą pokazania pewnego kierunku działania dla środowisk kresowych. „W jedności jest nasza siła. Jeżeli w sprawach dla nas ważnych będziemy działać wspólnie, to nasz głos będzie silniejszy, słyszalny i skuteczniejszy – zarówno w kraju, jak i za granicą”.Dodaje, że w sytuacji, gdy środowiskom kresowym coś udaje się wspólnie zrobić, to niestety wkrótce znowu są one podzielone.

Szakalicka przypomina, że Polacy na Kresach dziś faktycznie walczą o polskość. Jej zdaniem osoby, które dziś słusznie walczą o pamięć o Żołnierzach Wyklętych, niestety często zapominają, że dziś bezpośrednią to oni toczą walkę o zachowanie polskości. „Walkę Żołnierzy Wyklętych kontynuują polskie dzieci na Litwie, które 1 września w geście proteście nie poszły do szkoły. Stanęły w obronie polskości, jak sto lat temu dzieci z Wrześni”.Jej zdaniem łatwo jest stawiać pomniki bohaterom sprzed lat, ale z drugiej strony „trzeba pamiętać, że takie rzeczy dzieją się tu i teraz, tuż na naszą granicą, gdzie Polacy nadal walczą o polskość”.

Portal Kresy.pl jest patronem medialnym Dnia Jedności Kresowian. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie dzienkresow.pl

KRESY.PL

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. kp :

    Dzień Jedności Kresowian i jego motyw przewodni „Jesteśmy spadkobiercami wielkiej Rzeczypospolitej” o doskonały pomysł! Pomysłodawcom gratuluje. Sądzę, że państwo polskie powinno odegrać rolę katalizatora w procesie zjednoczenia organizacji kresowych, np. granty na działalność pod warunkiem współpracy kilku organizacji powinno pomóc nawiązywać współpracę i wzmocnić procesy zjednoczenia.

  2. kajetan40 :

    Jesteśmy spadkobiercami kresowej wielkiej Rzeczpospolitej i spuścizną pięknej kultury, tradycji społeczności ziemiańskiej! osobiście jestem dumny z tego iż jestem potomkiem kresowian więc Dzień Jedności Kresowian jako inicjatywa jest oczywiście jak najbardziej na miejscu z wyrazami wdzięczności Pani Ewie Szakalickiej z Federacji Organizacji Kresowych.