Działacze Razem twierdzą, że “Wielki Głód” w ZSRR został wywołany przez nacjonalizm jego kierownictwa

Na stronie młodzieżówki skrajnie lewicowej partii Razem na Facebooku zamieszczono wpis, w którym zasugerowano, że przyczyną głodzenia chłopów na Ukrainie był nacjonalizm radzieckiego kierownictwa.

Wpis na stronie “Młodych Razem”, młodzieżówki skrajnie lewicowej partii Adriana Zandberga, poświęcony tragicznym wydarzeniom w Związku Radzieckim z lat 30 XX wieku został opublikowany w poniedziałek. Dwa dni wcześniej na Ukrainie obchodzono dzień pamięci o ukraińskich ofiarach klęski głodu jaką wywołała w wielu rolniczych regionach Związku Radzieckiego polityka kolektywizacji i eksploatacji chłopów. Jednak działacze “Młodych Razem” twierdzą, że miliony ofiar polityki Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) wynikały nie z realizacji ideologii komunistycznej, lecz “szowinizmu” Józefa Stalina.

Skrajni lewicowcy zadeklarowali – “sprzeciwiamy się wszelkim formom autorytaryzmu i totalitaryzmu oraz łączymy się z rodzinami ofiar tej wielkiej tragedii, która miała miejsce w latach 1932-1933”. Choć przyznali, iż “duża część ukraińskiego chłopstwa została odcięta od wsparcia państwa za to, że sprzeciwili się przymusowej nacjonalizacji roli” jednocześnie jednak dopatrzyli się innych przyczyn tragedii chłopów – “Dużą rolę w całym hołodomorze odegrał antyukraiński sentyment władz Związku Radzieckiego, a w tym samego Józefa Stalina. To tego właśnie prowadzi przymus oraz szowinistyczne postawy władz”. Jak podsumowali – “Dlatego w tak ważnym dniu dla narodu ukraińskiego, ale też dla nas wszystkich należy przypomnieć do czego prowadzi totalitaryzm, imperializm i nacjonalizm”.

Tego rodzaju wpis wywołał na Facebooku w większości krytyczne czy wręcz prześmiewcze komentarze wskazujące na brak wiedzy jego autora na temat wydarzeń historycznych. Komentatorzy wskazywali, że klęska głodu spowodowana została polityką likwidacji prywatnej własności realizowaną programowo przez komunistów. Inni wskazywali, że w prowadzenie tej polityki byli zaangażowani, zarówno na szczeblu związkowym jak i republikańskim, także komuniści ukraińscy a radzieckie przywództwo tego okresu trudno określić jako narodowo rosyjskie. Wywołany przez nią głód objął nie tylko obszary Ukrainy ale i innych rolniczych regionów Związku Radzieckiego.

Autor komentarzy na stronie “Młodych Razem” sugerował jednak nadal w jednym z komentarzy, że polityka partii komunistycznej nie wynikała z komunistycznej ideologii.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W roku 1929 władze Związku Radzieckiego rozpoczęły politykę przymusowej kolektywizacji to jest włączania chłopskich gospodarstw w skład kołchozów, formalnie mających być autonomicznymi spółdzielniami, które w praktyce stały się częścią upaństwowionej gospodarki ZSRR. W ramach tego systemu kierownictwo polityczne wdrożyło brutalną eksploatację chłopów poprzez odbieranie im całej nadwyżki produkcji, a potem odbieranie nawet zasobów zboża niezbędnych dla przeżycia i zasiewów. Zabierane płody rolne, przede wszystkim zboże, władze radzieckie sprzedawały za granicę by pozyskać kapitał na realizację forsownego uprzemysłowienia kraju. W efekcie takiej polityki w rolniczych regionach Związku Radzieckiego doszło do zachwiania cyklu produkcyjnego w uprawach, spadku produkcji i klęski głosu.

Objęła ona nie tylko Ukrainę, ale i rozległe obszary rosyjskiego Nadwołża, Kubania, Syberii Zachodniej i Kazachstanu. Głód dotknął łącznie prawie 70 mln ludzi mieszkających na terenie obejmującym około 1,5 mln kilometrów kwadratowych. Zginąć mogło nawet 7 mln ludzi z tego najwięcej w Ukraińskiej SRR – 3,5 mln, 1,3, mln na terenie Kazachskiej ASRR, 1 mln na Kubaniu i w północnym Kaukazie, 400 tys. na Nadwołżu, 1 mln na innych obszarach ZSRR. Największą liczbę ofiar odnotowano na Ukrainie, ale proporcjonalnie najwięcej mieszkańców w stosunku do liczby całej ludności zginęło w Kazachstanie.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W historiografii ukraińskiej i polityce historycznej władz Ukrainy, “Wielki Głód” czasów stalinowskich opisuje się w budzący kontrowersję sposób, jako zaplanowanie ludobójstwo wymierzone w naród ukraiński, marginalizując ogólnozwiązkową skalę tragedii. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uznało w 2010 r. polityk władz stalinowskich z lat 30 XX wieku wzglęem chłopów za zbrodnię przeciwko ludzkości.

facebook.com/mlodzilewicyrazem/Kresy.pl

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. pik
    pik :

    Doskonały artykuł o Gołodomorze. Wspomniałbym jeszcze o innych masowych głodach w Rosji i ZSRR: 1891-2, 1921-2, 1946-7. Największym był rzeczywiście głód z 1932-3 i obejmował niemal całą południową część europejską ZSRR i jak słusznie zauważono, proporcjonalnie do ludności najbardziej dotknął Kazachską SSR. Przyczyny nie miały nic wspólnego z planową eksterminacją jakiegoś narodu, tym bardziej, że Ukraińców, Białorusinów i Rosjan zawsze uważano za jeden naród.

  2. jazmig
    jazmig :

    Jedno wielkie bezczelne kłamstwo komuchów. Wielki głód dotknął nie tylko Ukrainę, ale cała południową część republiki rosyjskiej, a nawet Kazachstan. To było efekt komunistycznej gospodarki, a nie jakiegoś szowinizmu.