Według badań Pew Research Center przeprowadzonych w ostatnich latach, katolicy na całym świecie różnią się pod względem poparcia dla małżeństw osób tej samej płci i ogólnej akceptacji homoseksualizmu. Mieszkańcy Zachodu deklarujący przynależność do Kościoła cechują się zdecydowanie bardziej przychylną postawą niż wierni z Europy Środkowej i Wschodniej.

W Stanach Zjednoczonych około sześciu na dziesięciu katolików (61%) stwierdziło w ankiecie z 2019 roku, że popiera zezwalanie gejom i lesbijkom na małżeństwa. Małżeństwa osób tej samej płci stały się legalne w całych Stanach Zjednoczonych po orzeczeniu Sądu Najwyższego w 2015 roku.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

6604 PLN    (30.01%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

W Europie Zachodniej duża większość katolików stwierdziła w 2017 roku, że popiera legalne małżeństwa osób tej samej płci. Tak było w Holandii (92%), Wielkiej Brytanii (78%), Francji (74%) i Niemczech (70%).

Małżeństwa osób tej samej płci są legalne w większości badanych krajów Europy Zachodniej. W Szwajcarii i we Włoszech – które zezwalają na związki partnerskie, ale nie na małżeństwa dla par homoseksualnych – odpowiednio 76% i 57% katolików stwierdziło w 2017 roku, że popieraja małżeństwa homoseksualne.

Z drugiej strony w niemal wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej badanych przez Centrum w 2015 i 2016 roku większość katolików sprzeciwia się małżeństwom osób tej samej płci. Dziewięciu na dziesięciu katolików na Ukrainie uważa, że ​​małżeństwa osób tej samej płci powinny być nielegalne, podobnie jak 66% katolików na Węgrzech i 62% katolików w Polsce. Większość krajów Europy Środkowej i Wschodniej nie zezwala na żadne legalne związki osób tej samej płci.

Źródło: Pew Research Center

Jeśli chodzi o poglądy katolików na temat homoseksualizmu w ogóle, globalne badanie przeprowadzone w 2019 roku również przedstawia mieszany obraz.

W obu Amerykach większość katolików stwierdziła, że ​​społeczeństwo powinno akceptować homoseksualizm. Tak było w Kanadzie, gdzie prawie dziewięciu na dziesięciu katolików (87%) wyraziło ten pogląd, a także w Argentynie (80%), Stanach Zjednoczonych (76%), Meksyku (72%) i Brazylii (71% ). Inne kraje, w których większość deklarujących przynależność do Kościoła twierdzi, że społeczeństwo powinno akceptować homoseksualizm, to Hiszpania (91%), Australia (81%), Filipiny (80%) i Republika Południowej Afryki (62%).

W Europie Wschodniej akceptacja była słabsza, mniej więcej połowa lub mniej katolików twierdziło, że homoseksualizm powinien być akceptowany przez społeczeństwo na Węgrzech, w Czechach, Polsce, Słowacji i Litwie (tutaj aż 27% katolików jednak nie odpowiedziało na to pytanie).

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W niektórych innych badanych krajach, w tym w Afryce i na Bliskim Wschodzie, znaczna większość katolików stwierdziła, że ​​społeczeństwo nie powinno akceptować homoseksualizmu. Tak było w Nigerii (91%), Libanie (84%) i Kenii (80%).

Źródło: Pew Research Center

Globalne badanie wykazało, że katolicy w wielu krajach ogólnie akceptują homoseksualizm tak samo, jak niekatolicy.

Jednak nie we wszystkich krajach jest to prawdą. W Argentynie, Brazylii, Niemczech, Meksyku i na Filipinach katolicy nieco częściej niż niekatolicy twierdzą, że homoseksualizm powinien być akceptowany przez społeczeństwo. W Polsce z kolei katolicy rzadziej niż niekatolicy mówią, że homoseksualizm powinien być akceptowany przez społeczeństwo.

Kościół o homoseksualizmie

Nauczanie Kościoła nt. homoseksualizmu zawarte jest przede wszystkim w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Czytamy w nim:

2357 Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci. Przybierał on bardzo zróżnicowane formy na przestrzeni wieków i w różnych kulturach. Jego psychiczna geneza pozostaje w dużej części nie wyjaśniona. Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane”. Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane.

2358 Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji.

2359 Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą i powinny przybliżać się one – stopniowo i zdecydowanie – do doskonałości chrześcijańskiej.

CZYTAJ TAKŻE: Setki katolików czuwało na ulicach Paryża, aby zaprotestować przeciwko całkowitemu zamknięciu kościołów

Kresy.pl / pewresearch.org

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz