Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej orzekł, że przepisy konstytucji wykluczają prawną możliwość zrównania związków partnerskich z instytucją małżeństwa mężczyzny i kobiety. To odpowiedź na prace nad ustawą o tzw. równości małżeńskiej, która miała wprowadzić „małżeństwa jednopłciowe”. Czeski TK orzekł także, że konstytucja nie dopuszcza adopcji przez pary homoseksualne.

Czeski TK orzekł, że na gruncie konstytucji, nie ma prawnej możliwości umożliwienia adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Czeskie prawo umożliwia adopcję jedynie parom pozostającym w związku małżeńskim, który zgodnie z konstytucją Czech mogą zawrzeć jedynie mężczyzna i kobieta – podał Instytut Ordo Iuris we wtorek.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

4749.49 PLN    (21.58%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej uzasadnił to troską o dobro dziecka oraz udowodnionym naukowo lepszym wzrostem psychospołecznym dzieci wychowywanych w domach, w których funkcjonują zarówno męskie, jak i żeńskie wzorce.

Zobacz także: Małopolscy radni nie chcą unieważnić uchwały przeciw agendzie LGBT

Sąd Konstytucyjny Czech już w 2015 r. odrzucił możliwość adopcji dzieci przez pary, które nie pozostają w związku małżeńskim. W uzasadnieniu zwrócił uwagę na mniejsza stabilność relacji tego typu. Czeski TK przypomniał w aktualnym orzeczeniu wyrok z 2015 roku.

Ordo Iuris zwraca uwagę, że wyrok czeskiego Sądu Konstytucyjnego jest bardzo istotny również w kontekście narastających, bezprawnych prób ingerencji Unii Europejskiej w prawo rodzinne państw członkowskich. W kwietniu 2021 r. KE zapowiedziała rozpoczęcie prac nad rozporządzeniem w sprawie uznawania rodzicielstwa między państwami członkowskimi. Wstępne założenia dokumentu wskazują, że celem regulacji będzie doprowadzenie do akceptacji adopcji dokonanych w innym kraju przez pary jednopłciowe. Pomimo tego, że na podstawie Traktatów unijnych, prawo rodzinne materialne należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, Komisja planuje głęboką ingerencję w system prawa rodzinnego, poprzez zmuszenie państw członkowskich do formalnej akceptacji stanów faktycznych w których inne państwo uznało rodzicielstwo osób tej samej płci.

„Swoim wyrokiem, Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej w zasadzie nie pozostawia innej możliwości niż zgłoszenie przez Czechy weta wobec projektowanego rozporządzenia, gdy Rada pochyli się nad tą regulacją. Ze względu na zasadę jednomyślności, jeden głos „przeciwko” może spowodować odrzucenie rozporządzenia” – pisze Instytut.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Oglądaj także: Dr Zych: Polska może stracić fundusze unijne z przyczyn ideologicznych

„Czeski Sąd Konstytucyjny przypomniał i potwierdził wartości konstytucyjnym, na których jest oparty cały tamtejszy ład prawny i społeczny. Niebudzący żadnych wątpliwości wyrok, w którym potwierdza się tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, prymat dobra dziecka nad ambicjami dorosłych, i gdzie troska o jak najlepsze warunki do rozwoju młodego człowieka przeciwstawia się politycznej poprawności, to bardzo ważny krok, przypominający, że wszyscy żyjemy w porządku prawnym, którego niezależnie od trendów politycznych należy przestrzegać. Wobec nasilających się prób ingerencji Unii Europejskiej w prawo rodzinne państw członkowskich należy też odczytywać ten wyrok jako zapowiedź sprzeciwu wobec przekraczania kompetencji Unii w tej dziedzinie” – podkreśliła Anna Kubacka z Centrum Prawa Międzynarodowego oraz Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

ordoiuris.pl / Kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz