Chernivtsimemory.net

Fundacja Ormiańska KZKO we współpracy z innymi organizacjami realizuje w Czerniowcach nowy projekt.

Projekt Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowiniema za zadanie uchwycenie „fenomenu pamięci” na ukraińskiej Bukowinie ze szczególnym uwzględnieniem Czerniowiec – stolicy regionu – poprzez rekonstrukcję warstw pamięci na temat walki o integralność i tożsamość wspólnot religijnych w obliczu zmieniających się granic, organizmów państwowych oraz drugiej wojny światowej. Zmiany te wpłynęły nie tylko na status i egzystencję konkretnych grup wyznaniowych, zwiększając lub zmniejszając możliwości kontaktu między miejscowościami często mającymi ważny wymiar symboliczny – wytworzyły też narracje, które podporządkowane regule integralności są różnymi spojrzeniami na tę samą rzeczywistość.Po traumatycznych wydarzeniach XX wieku Bukowina stała się niedostępnym fizycznie odniesieniem dla wielu społeczności, które obecnie dzięki pamięci dawnych mieszkańców tych terenów – mieszkających w Izraelu, Kanadzie, Polsce czy Niemczech – próbują odtworzyć dawne wspólnoty religijne. Pracujący od 1 kwietnia 2009 do 31 października 2009 12 osobowy międzynarodowy zespół złożony z wolontariuszy i specjalistów, miłośników historii, antropologii i filologii będzie uczestniczył w działaniach (przeprowadzanie wywiadów narracyjnych z mieszkańcami Czerniowiec, okolicznych miejscowości, „czerniowieckimi emigrantami”, zbieraniu oraz dokumentowaniu archiwów rodzinnych i pamiątek), których efektem ma być stworzenie wielowymiarowego obrazu pamięci. Ważnym elementem projektu będzie stworzenie „topografii pamięci” – uchwycenie wspomnień w odniesieniu do konkretnej przestrzeni urbanistycznej Czerniowiec. Na podstawie zebranej dokumentacji filmowej oraz fotograficznej, photo story, spisanych i opracowanych wspomnień powstanie trójjęzyczna publikacja oraz wystawa, która będzie pokazana w Czerniowcach i Lwowie, a także w Polsce i Niemczech.

Projekt „Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie” realizowany jest przez Fundację Ormiańską KZKO przy współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich, Centrum Badań Miejskich Europy Środkowo-Wschodniej ze Lwowa, Pozarządową Organizacją Riwneńskiego Wojewódzkiego Harcerskiego Hufca Polskiego Harcerstwa na Ukrainie, Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego z Warszawy oraz Ormiańskim Towarzystwem Kulturalnym „Arewik” z Czerniowiec. Projekt „Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie” odbywa się będzie w ramach programu GESCHICHTSWERKSTATT EUROPA realizowanego przez niemiecką fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz Instytut Historii Stosowanej we Frankfurcie nad Odrą.

Kresy.pl/tk

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz