Białoruskie MSZ: Polska przepisuje historię II wojny światowej

Rzecznik MSZ Białoruski twierdzi, że polskie prawo zakazujące propagowania komunizmu zmienia historię II wojny światowej.

Rzecznik białoruskiego MSZ Dźmitry Mironczyk stwierdził, że ustawa jest próbą wymazania historycznej pamięci o tym, że narody Europy Wschodniej – Polacy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy – ramię w ramię walczyli z obcym wrogiem w ramach jednej antyhitlerowskiej koalicji.

Mironczyk zapewnia, że rząd w Mińsku rozumie niejednoznaczne oceny wydarzeń XX wieku we współczesnej polskiej historiografii, a także polskie zapatrywania na historię II wojny światowej. Zaznaczył jednak, że w żadnym wypadku nie może się zgodzić z próbami cynicznego postawienia znaku równości między sowieckimi żołnierzami-wyzwolicielami i nazistowskimi okupantami.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sejm przyjął nowelizację zakazującą propagowania komunizmu – ale nie banderyzmu

Rzecznik MSZ wskazał, że podczas, jak ją nazwała, Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej śmierć poniósł co trzeci mieszkaniec Białorusi. Po prostu nie możemy w inny sposób odnosić się do losu pomników, wzniesionych dla upamiętnienia czynów ludzi wyzwalających Europę od faszyzmu – tłumaczył Mironczyk.

Kresy.pl istnieją dzięki wsparciu Darczyńców
Pomogłeś już w tym miesiącu?

Pod koniec czerwca Sejm i Senat uchwaliły nowelę ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa ta reguluje także sprawę usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym np. pomników, gloryfikujących ustrój totalitarny.

Obecna nowelizacja ustawy wprowadziła zapis, który wskazuje katalog obiektów budowlanych niezgodnych z ustawą. Obejmuje on m.in. budowle, obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, pomniki, obeliski, popiersia, płyty i tablice pamiątkowe.

Ustawa nie ma zastosowania wobec pomników niewystawionych na widok publiczny, znajdujących się na terenie cmentarzy albo innych miejsc spoczynku, a także wystawionych na widok publiczny w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej, naukowej lub o podobnym charakterze, w celu innym niż propagowanie ustroju totalitarnego. Zostaną również pomniki wpisane samodzielnie albo jako część większej całości do rejestru zabytków.

Ustawa przyznaje także wojewodom odpowiednie kompetencje w zakresie usuwania pomników propagujących ustrój totalitarny określonych przez ustawę.

kresy.pl / rp.pl / pravda-tv.ru

Reklama0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz