Co gorsza, jak donosi portal money.pl inicjatywę organizacji żydowskiej poparło aż 46 kongresmanów, którzy napisali w tej sprawie list do szefa amerykańskiej dyplomacji Johna Kerry.

Inicjatorem akcji jest Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego, która chce by sekretarz stanu udzialił wsparcia jej działaniom. Organiacja domaga się aby Polska wypłaciła jej „odszkodowanie” za majątki Żydów zamieszkujących II Rzeczposolitą, którzy potem stali się ofiarami zbrodni Niemców. Kontrowersyjna jest już sama kwestia dlaczego dzedziczyć miałaby po nich organizacja Żydów amerykańskich. Inna sprawa, że rekompensatę za te straty otrzymało państwo, któremu Republika Federalna Niemiec wypłaciła na podstawie traktatu z 1952 r. 3,5 miliarda marek, a potem w ramach wielu programów pomocowych jeszcze 60 miliardów marek.

Zresztą także z polskiej strony do kwestii dawnych majątków żydowskich obywateli II RP odniosły się jeszcze władze komunistyczne, o czym można przeczytać w piśmie ministra skarbu Wiesława Kaczmarka z 2002 w którym napisano: „W latach 1948-1971 rząd polski zawarł szereg układów z rządami państw obcych, na mocy których Polska wypłaciła rządom tych państw stosowne odszkodowania z tytułu mienia pozostawionego lub znacjonalizowanego w Polsce po II wojnie światowej. Mienie, o którym mowa, stawało się własnością państwa polskiego, a zobowiązania odszkodowawcze przejęły na siebie rządy państw układających się z Polską. W związku z powyższym nie mogą być zaspokajane przez Polskę roszczenia osób fizycznych i prawnych dotyczące mienia objętego tymi układami. Jednym z nich był układ zawarty z rządem Stanów Zjednoczonych z dnia 16 lipca 1960 r. W układzie przyjęto kwotę 40 mln dolarów, jaką rząd PRL zgadza się zapłacić rządowi Stanów Zjednoczonych z przeznaczeniem na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych zarówno osób fizycznych, jak i prawnych z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych z mieniem przejętym przed wejściem w życie układu”. Komentując dziś sprawę, dawny minister powiedział: „Amerykanie znów nas traktują z buta, ale nie tylko o nich to źle świadczy, ale również o Żydach”.

Innego zdania jest były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss, który uważa, że państwo polskie powinno wypłacić odszkodowania, jak mówi „gdy przyjeżdżają do Polski młodzi Żydzi i odwiedzają domy swoich ojców, to niestety wiedzą, że nie uda im się tego odzyskać. To wywołuje poczucie niesprawiedliwości”.

money.pl/kresy.pl

8 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

 1. jaroslaus
  jaroslaus :

  i po to właśnie tego Weissa Polacy uratowali? Po to aby pluł nam w twarz? Żadem Polak nigdy nie powinie ratować jakiegokolwiek parcha. Jeżeli mamy przetrwać żydowska V kolumna musi zostać imienne naznaczona – tak aby każde polskie dziecko z przedszkola wiedziało jakie parchy siedzą w gówno prawda, TVN, tygodniku „Polityka”, fundacji Batorego itd. A potem wszystkimi powinny się zająć polskie służby – zająć raz na zawsze.

  • antymajdan
   antymajdan :

   Najbardziej perfidne w ich planach i postępkach jest, że sami ani myślą zwrócić zagrabionego mienia Palestyńczyków, których terrorem swoich organizacji przestępczych takich jak choćby Irgun i wiele innych wygonili ze swej ziemi i pozbawili nawet osobistego majątku. Sami chętnie powołują się na rezolucję ONZ nr 181, która ma jakoby usprawiedliwiać powstanie tworu syjonistycznego pod nazwą Izrael, ale w świetle tej rezolucji powinni uszanować prawo Palestyńczyków do ich ziemi i majątku. Teraz żydzi tłumaczą, że nie mają komu oddać, bo „właściciele gdzieś sobie pojechali”. My tak samo powinniśmy powiedzieć – nie będziemy nawet o tym rozmawiać, bo właściciele majątku gdzieś sobie pojechali.

 2. sylwia
  sylwia :

  Nie wiadomo kto napisał ten list. Kongesmeni go podpisali, nie napisali. W liście tym są fałszerstwa. W czwartym ustępie są takie zdania: 1. ‘ … Unfortunately, many nations that endorsed this declaration have not fully addressed the retitution of Jewish communal, private and heirless property…’ (Niestety, wiele narodów, które przyjęły tę Deklarację [Terezin Declaration, 2009 r., mój komentarz] nie dokonało pełnego zwrotu żydowskiej własności komunalnej, prywatnej i bez spadkobierców…’ 16 lipca 1960 r. Polska zawarła traktat z USA, który w Art. IV opiewa o kompensacji obywateli USA. Wszystkie zgłoszone roszczenia zostały zaspokojone. Gdyby Skretarz Stanu USA John Kerry [Kohn] teraz występował z nowymi roszczeniami, byłoby to pogwałceniem tego traktatu przez USA. Powstaje pytanie jaki spadkobierca ma się dopominać o własność, ktora nie ma spadkobierców. 2. ‘… Poland, home to the largest pre-Holocaust Jewish community, has no law on private property…’ (W Polsce, siedlisku największej żydowskiej społeczności przed holokaustem, nie ma prawa o własności prywatnej). Polski Kodeks Cywilny zawiera liczne artykuły odnośnie własności prywatnej i jej zabezpieczenia (www.ihlublin.pl/pliki%20do%20pobrania/kodeks_cywilny.pdf). List do Sekretarza Stanu podpisali następujący kongresmeni: Joseph Crowley, Theodore Deutch, Grace Meng, Chris Smith, Leonard Lance, Alan Lowenthal, Jeff Fortenberry, Bob Dold, Sean P. Maloney, Steve Cohen, Sander Levin, Charles Rangel, Carolyn Maloney, Mark DeSaulnier, Bill Johnson, Brad Sherman, Judy Chu, Tom Price, Susan Davis, Nita Lowey, Brett Guthrie, Randy Weber, Curt Clawson, Dan Newhouse, Lee Zeldin, Trent Franks, Kathleen Rice, Albio Sires, Ted Lieu, Patrick Murphy, James P. McGovern, Lois Frenkel, Eric Swalwell, David Cicilline, Steve Israel, Derek Kilmer, Jose E. Serrano, Alcee Hastings, Jerrold Nadler, Debbie Wasserman Schultz, Frederica Wilson, Juan Vargas, Ron DeSantis, Bob Latta, Bill Pascrell i Marc Veasey. Co najmniej 17 tych ludzi to Żydzi, 37% podpisujących. Żydowska ludność w USA wynosi 1,8% ( http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/10/02/how-many-jews-are-there-in-the-united-states/). Należy podkreślić, że w latach 1948 – 1971 Polska zawarła dwustronne porozumienia o zadośćuczynieniu żądaniom własnościowym Żydów i nie Żydów obywateli, Austrii, Belgii, Luksemburga, Kanady, Danii, Francji, W. Brytanii, Grecji, Holandii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii i USA. Wszystkie zgłoszenia były i są rozpatrywane wedle warunków tych porozumień. Młodzi Żydzi mogący udowodnić, że są spadkobiercami, mogą dochodzić praw spadkowych tak jak wszyscy. Spodziewamy się, że Kerry [Kohn] (judaism.about.com/od/jewishgenealogy/a/jewpas_kerry.htm) wystąpi w Warszawie z pozaprawnymi żądaniami wobec Polski. To jest próba wyłudzenia i rabunku.

 3. kmicic
  kmicic :

  „”odszkodowanie” za majątki Żydów zamieszkujących II Rzeczpospolitą, którzy potem stali się ofiarami zbrodni Niemców.” Czyli jak będę wynajmował pokój u kumpla i w tym czasie gangusy wjadą na chatę, zabiją mnie, to po latach jakiś obcy Polak będzie mieć roszczenia do kumpla od którego wynajmowałem ? Wypad do fryców po kasę, która i tak się im nie należy. Szkopy są winni i na dodatek bogatsi, wiec szybciej zapłacą. Niebawem ISIS wymaże to gówno z mapy świata.