Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 263-264.

Charkiewicz Edward (1855—1913), dyrektor gimnazjum ruskiego we Lwowie. Był Rusinem, wyznania grecko-katol. Urodzony w Stanisławo­wie 23 II; szkoły ukończył w Kołomyi i Stanisławowie, uniwersytet we Lwowie i Insbrucku. Przez 30 lat z górą pracował w szkolnictwie średnim b. Galicji (we Lwowie, Tarnopolu, Kra­kowie i znowu we Lwowie), ucząc filologii klas., języka niemieckiego i francuskiego; należał do najwybitniejszych pedagogów lwowskich swego czasu. Przez kilka lat był referentem w austr. Ministerstwie Oświaty w Wiedniu. Od 1892—1911 kierował jako dyrektor gimnazjum ruskim (tzw. »akademickim«) we Lwowie. Zmarł 24 IX 1913 wkrótce po przejściu na emeryturę. Miał (od 1902 r.) tytuł radcy rządu. Ch. ceniony był wy­soko jako człowiek zacny i niezwykle taktowny, współpracujący szczerze z Polakami, piszący do pism polskich, a przy tym jako wytrawny nau­czyciel, niepospolity znawca zagadnień wycho­wawczych i prądów pedagogicznych zagranicz­nych. W »Muzeum« ogłaszał często wartościowe artykuły na tematy aktualne oraz przeglądy lite­ratury pedag. angielskiej i amerykańskiej, nace­chowane szerokim traktowaniem przedmiotu. Po rusku ogłosił »Kronikę lwowskiego akademickiego gimnazjum« (program tegoż gimnazjum, Lw. 190l). Był jednym z tych wysoko wykształco­nych i poważnych dyrektorów gimnazjalnych, którymi szkolnictwo galicyjskie przed wojną (zwłaszcza w wielkich miastach) słusznie mogło się pochlubić. Akta personalne b. Rady Szkolnej Kraj. Galicji; zapiski gimnazjum ukraińskiego we Lwowie; roczniki czasop. »Muzeum«.

Stanisław Łempicki

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz