Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s.12.

Abramowicz Bronisław, (1837-1912), malarz ur. w Załuchowie na Wołyniu, z rodziny szlacheckiej. Kształcił się od r. 1858-61 w Warsz. Szkole Sztuk Pięknych, potem w akademjach monachijskiej i wiedeńskiej (u prof. Edw. Engertha). Wiedeńską ukończył z odznaczeniem; za obraz Napój miłosny dostał w Wiedniu wiel­kie premjum. Zakończył wykształcenie jednak w Krak. Szkole Sztuk Pięknych w oddziale kompozycyjnym J. Matejki. Malował obrazy historyczne, rodzajowe, polowania i portrety (1867 króla bawarskiego, Ludwika II). Wysta­wiał w Krakowie od r. 1868, a za wystawio­ną w r. 1876 Ucztę Wierzynka został honor, członkiem korespondentem wiedeńskiego Kunst­verein. Dzieło to jest własnością Muzeum Na­rodowego w Krakowie. Ostatecznie oddał się jednak przeważnie odnawianiu dzieł zabytko­wych i pozyskał uznanie najwybitniejszych znawców. Odnowił m. in. w Krakowie figu­ralne części zapiecków wielkich stall kościoła Marjackiego, skrzydła tryptykowe w kościele św. Idziego i obraz cudowny M. B. Bolesnej w kościele oo. Franciszkanów.Kalendarz Czecha, 1895,98, 1913; Mycielski J., Sto lat dziej. malar. w Pol. (1902); Swieykowski, Pamięt. Tow. Prz. Szt. P. w Krak. 1854-1904; Bötticher, Malerwerke d. 19 Jhrh. „Czas”, 1912, 19/IV, „Kurj. Warsz.“ 1912,200; Thieme-Becker.

Władysław Janiszewski

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz