W Warszawie trwa V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. W sobotę zorganizowano serię światowych forów polonijnych, poświęconych m.in. organizacjom i strukturom polonijnym, mediom, kulturze, nauce i duszpasterstwu Polonii z całego świata.

Piątek był drugim dniem obrad V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Przedstawiciele Polonii i Polaków zza granicy debatowali w ramach siedmiu forów tematycznych: o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi w ramach forum organizacji, o kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach. W debatach brało udział około 600 przedstawicieli Polaków i Polonii z całego świata.

Podczas forum wystąpił Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Powiedział, że Senat wspiera i będzie wspierał Polonię, bo poprzez wzmacnianie Polonii wzmacniana jest Polska. Wyraził też zadowolenie, że może świętować 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z przedstawicielami Polonii i Polaków poza granicami. Wyraził też wdzięczność swojej formacji politycznej, PiS, za przywrócenie środków na opiekę nad Polonią i Polakami z MSZ pod kuratelę Senatu. Zaznaczył też, że zostały one zwiększone o ponad 30 proc., do poziomu 100 mln zł. rocznie.

 

– Senat wspiera i będzie wspierał Polonię, bo poprzez jej wzmacnianie, wzmacniana jest Polska. Dziękuję Polonii i Polakom zza granicy za ich pracę i trud, by utrzymać związki z macierzą – mówił marszałek Senatu.

Karczewski wymienił trzy elementy opieki polonijnej, które Senat zamierza wzmacniać i rozwijać. Są to: nauka języka polskiego poza granicami, przyjazdy dzieci i młodzieży polskiej i polonijnej na wypoczynek letni do Polski i wzmocnienie Polonii w Ameryce Południowej. W tym ostatnim przypadku zwracał uwagę, że z racji dużej odległości i odchodzenia starszego pokolenia, tamtejsza Polonia traci kontakt z ojczyzną. Jest ona zarazem liczna. Szacuje się, że tylko w Brazylii żyje 1,5-3 mln osób polskiego pochodzenia, a w Argentynie – 120-450 tys. W krajach takich jak Peru, Chile czy Urugwaj mieszka po około 10 tys. osób polskiego pochodzenia.

Forum kultury otworzyła wicemarszałek Senatu Maria Koc, podkreślając, że bez polskiej kultury nie byłoby Polaków za granicą, gdyż służy ona podtrzymaniu polskości. Jej zdaniem, jest ona najważniejsza dla tego celu.

– Kultura jest spoiwem, które nas łączy – Polaków w kraju i poza granicami – powiedziała wicemarszałek Koc. Dodała, że poczucie tożsamości narodowej kształtuje się na płaszczyźnie kulturowej. Jak Poinformowała, najwięcej wniosków, które wpłynęły do Senatu o dofinansowanie zadań, dotyczyło przedsięwzięć w zakresie kultury. Jej zdaniem świadczy to o potrzebach i oczekiwaniach w tym zakresie.

O wkładzie nauki polskiej do nauki światowej w kontekście ponadczasowego dorobku odzyskania niepodległości i współpracy międzynarodowej dyskutowali natomiast uczestnicy Światowego Forum Nauki Polskiej Poza Granicami. Dr Joanna Pyłat z Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie powiedziała, że forum zajmie się analizą dorobku polskich naukowców poza granicami. Będzie też dyskutować o potrzebach młodych naukowców pracujących poza granicami, o szansach na ich współpracę z naukowcami i ośrodkami z kraju, o ich problemach, wynikających m. in. z braku bazy naukowców polskich rozsianych po całym świecie.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

Z kolei celem Światowego Forum Duszpasterstw Polonijnych jest przedstawienie roli Kościoła oraz księży w środowiskach polonijnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz w umacnianiu ducha patriotycznego. Duszpasterze Polonii dyskutują o roli tego duszpasterstwa w kształtowaniu tożsamości narodowej, a także o działaniach na rzecz zdynamizowania działań służących pogłębianiu patriotyzmu Polonii i Polaków z Zagranicy.

W ramach Światowego Forum Mediów Polonijnych spotkali się i dyskutowali przedstawiciele polskich mediów z Ukrainy, Łotwy, Litwy, Australii, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Holandii i Austrio oraz z kilkunastu innych krajów świata.

W piątek w Senacie otwarto też wystawę „Polskie drogi do Niepodległości. Wielcy Polacy na emigracji w XIX w.”. Przypomina sylwetki i osiągnięcia znakomitych polskich uczonych, inżynierów,architektów i artystów, którzy na przełomie XIX i XX w. wnieśli wkład w światową naukę i kulturę.

Na sobotę dla uczestników Zjazdu zaplanowano wizyty studyjne w instytucjach partnerskich współorganizujących fora. Z kolei w Sejmie odbędzie się sesja podsumowująca Zjazd. W niedzielę, czyli w ostatnim dniu V Światowego Zjazdu Polonii w Polaków z Zagranicy, delegaci wezmą udział w Mszy św. w intencji Polonii i Polaków za granicą. Msza św. zostanie odprawiona w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

Przypomnijmy, że pierwszego dnia Zjazdu, w czwartek, po Mszy Św. w intencji Ojczyzny w Archikatedrze pw. Św. Jana w Warszawie, uczestnicy odwiedzili Sejm, gdzie na sali plenarnej odbyły się obrady. Po lunchu w Ogrodach Senackich miało miejsce spotkanie z parą prezydencką w Pałacu Prezydenckim. Wieczorem w Operze Narodowej Teatru Wielkiego obejrzeli Koncert Galowy „Nasza Niepodległa II 1918-2018”.

L24.lt / senat.gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz