8 marca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali 2 cudzoziemców poszukiwanych czerwoną notą Interpolu. Obywatel Gruzji był ścigany przez władze Azerbejdżanu, obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki narodowości uzbeckiej przez wymiar sprawiedliwości Uzbekistanu.

W środę funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali 2 cudzoziemców poszukiwanych czerwoną notą Interpolu. Obywatel Gruzji był ścigany przez władze Azerbejdżanu, obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki narodowości uzbeckiej przez wymiar sprawiedliwości Uzbekistanu.

Gruzin został zatrzymany przez Straż Graniczną podczas odprawy pasażerów na lot do Kutaisi. Dane mężczyzny figurowały w bazie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej jako osoby poszukiwanej czerwoną notą Interpolu za nielegalną migrację. Ponadto, w chwili zatrzymania mężczyzny, okazało się, że przebywa w Polsce bez dokumentu uprawniającego go do legalnego pobytu oraz przekroczył wbrew przepisom granicę państwową z Niemiec do Polski. Za oba te wykroczenia został ukarany mandatami karnymi. Wobec mężczyzny wszczęto również postępowanie administracyjne w kierunku zobowiązania go do powrotu.

Drugi z zatrzymanych mężczyzn wpadł w ręce funkcjonariuszy po przylocie z Bukaresztu. 46-letni obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki narodowości uzbeckiej poszukiwany był za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się handlem oraz przemytem broni palnej i amunicji. Czerwoną notę wystawiły władze Uzbekistanu.

We wtorek funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 79 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Najwięcej prób nielegalnego przekroczenia granicy (68) odnotowanych zostało na terenie służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Narewce i w Białowieży. Dwóch cudzoziemców pontonem próbowało pokonać Kanał Augustowski (rejon działania Placówki SG w Płaskiej), jednak gdy zauważyły ich polskie patrole, zawrócili na Białoruś.

Pozostałe zdarzenia zostały odnotowane na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i Mielniku. Wśród zatrzymanych cudzoziemców byli głównie obywatele państw azjatyckich i afrykańskich m.in.: Syrii, Afganistanu, Pakistanu, Jemenu, Maroka i Egiptu.

Od 3 do 5 marca ujawniono 280 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Zatrzymano także 4 kurierów.

Zdarzenia zostały odnotowane na odcinkach służbowej odpowiedzialności ośmiu Placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, położonych na granicy z Białorusią. Interwencje prowadzili funkcjonariusze z: Nowego Dworu, Krynek, Narewki, Dubicz Cerkiewnych, Czeremchy, Mielnika, Bobrownik i Białowieży.

Najwięcej prób nielegalnego przekroczenia granicy (130) miało miejsce w sobotę, w piątek takich zdarzeń było – 68, a w niedzielę – 82.

Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowali się obywatele wielu państw. Byli wśród nich m.in. obywatele: Afganistanu, Jemenu, Pakistanu, Syrii, Azerbejdżanu, Iraku oraz osoby pochodzące z krajów afrykańskich tj.: Sudan, Komory, Nigeria, Somalia, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej i RPA. Migranci usiłowali nielegalnie dostać się na terytorium Polski pokonując m.in. wpław rzekę graniczną Świsłocz.

W trakcie minionego weekendu zatrzymano również 4 pomocników w nielegalnym przekroczeniu granicy. Jednego z kurierów przewożących osoby, które nielegalnie dostały się na terytorium Polski zatrzymano w niedzielę, a kolejnych 3 w sobotę. Usiłowali przewieźć w głąb Europy Zachodniej 20 cudzoziemców.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply