Od dzisiaj do 16 grudnia, w związku ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018 w Katowicach, granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Straż Graniczna rozpoczęła tymczasowe kontrole.

Straż Graniczna poinformowała PAP, że wprowadzone tymczasowo kontrole będą prowadzone zarówno na przejściach lądowych, powietrznych jak i morskich. W tym celu, patrole straży granicznej będą wykorzystywać specjalistyczny sprzęt, m.in. mobilne terminale, a także tzw. schengenbusy, umożliwiające przeprowadzenie kontroli poza przejściami granicznymi.

Ppor. SG Agnieszka Golias, rzeczniczka Straży Granicznej zaznacza, że kontrola prowadzona jest w sposób wyrywkowy. „To oznacza, że nie jest prowadzona jednocześnie we wszystkich punktach i przez 24 godziny na dobę. Co ważne – kontroli granicznej poddawane są jedynie osoby wjeżdżające do Polski”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

Kontroli będą poddawane określone osoby, typowane wyrywkowo „na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich”. Straż Graniczna będzie mogła też wydać decyzje o odmowie wjazdu osobom, które nie spełniają określonych w przepisach warunków wjazdu. Chodzi m.in. o osoby, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Straż Graniczna podkreśla, że osoby zamierzające odwiedzić Polskę w czasie trwania kontroli powinny być przygotowane na konieczność okazania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Za przekroczenie granicy w miejscu do tego niewyznaczonym grozi mandat w wysokości 500 zł.

Poprzednio tymczasowe przywracano kontrole na granicach z krajami UE m.in. podczas EURO 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013 roku, Światowych Dni Młodzieży i szczyt NATO w 2016 roku. W tych ostatnich przypadkach, według Straży Granicznej, w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r. polscy pogranicznicy skontrolowali w sumie prawie 485 tysięcy osób i blisko 5 tysięcy środków transportu. Zatrzymano łącznie 321 osób, 144 osobom odmówiono wjazdu do Polski.

Czytaj również: Straż Graniczna: coraz więcej fałszywych dokumentów na granicy z Ukrainą

  1. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (COP24) w sprawie zmian klimatu, odbywać się będzie od 3 do 14 grudnia tego roku w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w hali widowiskowo-sportowej Spodek. Od 26 listopada będzie odbywać się szereg tzw. posiedzeń przedsesyjnych. W wydarzeniu weźmie udział ok. 40 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

PAP / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz