Kantar Public opublikował sondaż, na potrzeby którego pytano badanych o oceny sytuacji ogólnej, politycznej i gospodarczej Polski.

Według sondażu 45 proc. Polaków uważa, że sytuacja naszego kraju zmierza w złym kierunku, a 35 proc. jest zadowolonych z biegu spraw. 20 proc. badanych nie miało opinii w tej sprawie.

Podobny sondaż przeprowadzono także w czerwcu. W porównaniu do niego, odsetek ocen pozytywnych zmniejszył się o 5 punktów procentowych. O tyle samo zwiększył się z kolei odsetek osób niezdecydowanych. Na podobny poziomie znalazł się odsetek osób negatywnie oceniających zmiany – wzrósł jedynie o 1 punkt procentowy.

ZOBACZ TAKŻE: Kantar Public: 45 proc. badanych negatywnie ocenia prace rządu

Kantar Public pytał również o ocenę polskiej gospodarki. Sondaż wskazuje na wzrost pesymistów – w stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek wzrósł o 6 punktów procentowych i wynosi 37 proc. Łącznie 30 proc. uważa, że Polsce panuje lekki kryzys, a 7 proc. na głęboki kryzys gospodarczy. W dalszym ciągu przeważają jednak optymiści – pozytywnie Polską gospodarkę ocenia 51 proc. badanych. Jest to jednak spadek o 8 punktów procentowych. Według 45 proc. osób pytanych sondażu wzrost jest powolny. Jedynie 6 proc uważa, że wzrost jest szybki. Zdanie na ten temat nie ma 12 proc. badanych.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Polacy są optymistycznie nastawieni na przyszłość – 31 proc. twierdzi, że warunki materialne ludności przez najbliższe trzy lata ulegną poprawie. Z kolei 44 proc. uważa, że w tym okresie warunki życia nie zmienią się. 19 proc. respondentów twierdzi, że w ciągu najbliższych trzech lat warunki się pogorszą. Zdania nie ma 6 proc. badanych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Większość Polaków uważa referendum ws. przjmowania uchodźców za dobry pomysł 

Sondaż wskazuje, że w porównaniu do wyników z zeszłego miesiąca w znaczącym stopniu powiększyło się grono osób twierdzących, że w ciągu następnych trzech lat nic się nie zmieni – aż o 12 punktów procentowych. Spadł tak odsetek optymistów – i 7 punktów procentowych, a także pesymistów – o 3 punkty procentowe.

kresy.pl / rp.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz