W ubiegłym roku polskie placówki konsularne na Ukrainie wydały obywatelom Ukrainy ponad pół miliona wiz. Z powodu pandemii było to niemal 400 tys. wiz mniej niż w 2019 roku.

Dane dotyczące liczby wydanych Ukraińcom wiz od polskiego MSZ uzyskała ukraińska agencja informacyjna Ukrinform. Jak podano, w 2020 roku Polska wydała obywatelom Ukrainy 512 339 wiz. To o 43,1% mniej niż w 2019 roku. Wówczas wydano Ukraińcom 899 605 wiz.

Spadek liczby wydanych wiz wynika z pandemii koronawirusa. Przez dwa i pół miesiąca – od połowy marca do końca maja 2020 roku – polskie konsulaty na Ukrainie nie pracowały. Ponadto polskie władze zezwoliły pracownikom spoza UE, w tym obywatelom Ukrainy, na pozostawanie w Polsce po wygaśnięciu wiz przez cały okres pandemii i 30 dni po jej zakończeniu. Zasada ta obowiązuje do tej pory i również ma wpływ na spadek liczby wydawanych wiz.

Ukrinform przypomniał, że po wznowieniu pracy konsulatów przy wydawaniu wiz pracowniczych pierwszeństwo uzyskały osoby, które złożyły wnioski o wydanie dokumentów do pracy w Polsce w sektorze rolnym.

15 765 obywateli Ukrainy spotkało się z odmową wydania polskiej wizy. Odmowy dotyczyły 2,9% ogólnej liczby złożonych wniosków wizowych.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy w poniedziałek, na koniec ubiegłego roku w Polsce do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego było zgłoszonych 725 tysięcy cudzoziemców, czego 532,5 tysiąca (73%) było obywatelami Ukrainy. Taka liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS oznacza wzrost o 55 tysięcy w stosunku do lutego ub. roku, czyli stanu sprzed pandemii w Polsce.

Według Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2019 roku w Polsce przebywało ponad 1,3 mln Ukraińców. Na początku marcowego lockdownu Polskę opuściło ponad 150 tys. ukraińskich migrantów zarobkowych. Latem Ukraińcy zaczęli masowo wracać do pracy w Polsce.

Kresy.pl / Ukrinform

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz