Raport: coraz mniej wolności religijnej na świecie

Sześćdziesiąt jeden procent ludności świata żyje w krajach, gdzie wolność religijna nie jest przestrzegana – wynika z tegorocznego raportu „Wolność religijna na świecie” za ostatnie dwa lata przygotowanego przez międzynarodową katolicką organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP).

Raport upubliczniono w czwartek w Rzymie, z jednoczesną prezentacją w wielu innych miejscach, takich jak Londyn, Paryż, Santiago, Manila czy Nowy Jork. W opracowaniu zanalizowano wolność religijną w 196 krajach świata.

Jak podano na stronie internetowej PKWP poważne naruszenia wolności religijnej stwierdzono w 38 krajach. W 17 z nich przeważa dyskryminacja ze względów religijnych, podczas gdy w 21 odnotowano jawne prześladowania. Jak wynika z raportu, w niektórych najniżej sklasyfikowanych krajach sytuacja jeszcze pogorszyła się w ciągu ostatnich dwóch lat. W ocenie autorów raportu ogólny poziom wolności religijnej na świecie również uległ obniżeniu.

W 22 krajach za powód ataków na wolność religijną uznano radykalny islamizm, podczas gdy w 16 innych krajach przeważały takie przyczyny jak autorytaryzm państwowy lub skrajnie nacjonalistyczna polityka rządów. Do krajów tych zaliczono m.in. Chiny, Indie, Koreę Północną, Birmę, Wietnam, Kirgistan; mieszka w nich ponad 3 mld ludzi.

W pasie Afryki Środkowej stwierdzono zagrożenie wolności religijnej przez wojowniczy islamizm, podczas gdy w Indiach obawy wzbudził wzrost „ultranacjonalizmu” wyznawców hinduizmu.

Jako pozytyw odnotowano podniesienie się poziomu wolności religijnej w Syrii i Iraku po pokonaniu bojowników Państwa Islamskiego.

Po raz pierwszy w historii raportów PKWP do kategorii krajów, w których występuje dyskryminacja religijna, spadły Rosja i Kirgistan. Za kraj, w którym panuje dyskryminacja religijna, uznano także Ukrainę, która już wcześniej znajdowała się w tej kategorii.

Na podstawie informacji zebranych w raporcie oszacowano, że około 327 milionów chrześcijan żyje w krajach, w których doświadczają prześladowań religijnych a 178 milionów w krajach, w których występuje dyskryminacja ze względów religijnych. W rezultacie jedna piąta chrześcijan na całym świecie żyje w krajach, w których dochodzi do prześladowań religijnych lub dyskryminacji.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazała 4 mln złotych na pomoc syryjskim chrześcijanom

Kresy.pl / religious-freedom-report.org
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz