Według wstępnych szacunkowych danych polski PKB wzrósł w 2017 roku o 4,6 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek wstępne szacunkowe dane odnośnie produktu krajowego brutto w ubiegłym roku. GUS szacuje, że był on realnie wyższy o 4,6 proc. w porównaniu z 2016 rokiem. Oznacza to, że gospodarka pracuje w tempie szybszym niż w roku poprzednim – w roku 2016 PKB wzrósł o 2,9 proc. (w cenach stałych z roku poprzedniego).

Jak wynika ze słów prezesa GUS Dominika Rozkruta, gospodarka przyspieszyła w ostatnim kwartale 2017 roku.

W świetle danych za 2017 rok możemy szacować, że W IV kwartale mieliśmy wzrost gospodarczy około 5 proc. – mówił prezes Rozkrut.

Minister finansów Teresa Czerwińska nazwała wstępny szacunek GUS „bardzo pozytywną informacją”. Według niej na wzrost ten złożyło się kilka czynników: wyjątkowo dobra sytuacja na rynku pracy, realizacja programu Rodzina 500 + oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Zdaniem Czerwińskiej głównym czynnikiem wzrostu była konsumpcja gospodarstw domowych, która zwiększyła się o 4,8%. Resort finansów wskazał, że jest to najwyższe tempo wzrostu konsumpcji od blisko 10 lat. Zwrócono także uwagę na wzrost inwestycji, szczególnie wysoki w IV kwartale 2017 roku.

Szefowa ministerstwa finansów podkreśliła, że dane gospodarcze świadczą o korzystaniu wszystkich grup społecznych z dobrej kondycji gospodarki.

Świadczy o tym zdolność gospodarstw domowych do zwiększania swoich wydatków oraz bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Dynamicznie rośnie fundusz płac, maleje bezrobocie. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 6,6 proc. Tak niskiej stopy bezrobocia nie notowano od 26 lat. Spadek stopy bezrobocia obserwowany jest we wszystkich województwach. Skala zmniejszania bezrobocia w Polsce jest wyższa niż średnio w UE, dzięki czemu Polska obecnie należy do siedmiu państw członkowskich UE o najniższej stopie bezrobocia. – mówiła Czerwińska.

Minister finansów jest zdania, że wyniki gospodarcze oraz stabilna i bezpieczna sytuacja budżetu stanowią dobrą podstawę dla wzrostu gospodarczego w tym roku.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Polska na czwartym miejscu w UE pod względem wzrostu PKB

Kresy.pl / mf.gov.pl / stat.gov.pl / PAP
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz