Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy umożliwiającej zamrażanie majątków osób i podmiotów „bezpośrednio lub pośrednio” wspierających agresję Rosji na Ukrainę oraz osób z nimi związanych.

Jak podała Polska Agencja Prasowa, w środę do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy “O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

W myśl projektu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie prowadziło listę osób i podmiotów, które “bezpośrednio lub pośrednio wspierają agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”, osób i podmiotów bezpośrednio z nimi związanych oraz takich, wobec których “istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania” środków majątkowych do wspierania tejże agresji.

MSWIA będzie podejmowało decyzję o wpisaniu osoby lub podmiotu na taką listę z urzędu lub na “uzasadniony wniosek” wymienionych w ustawie instytucji i urzędów, głównie służb specjalnych. Wydając decyzję o wpisaniu danej osoby lub podmiotu na listę szef MSWiA może określić zakres majątku objętego środkami przewidywanymi przez ustawę.

Jak mówił rzecznik rządu Piotr Mueller, ustawa, o ile zostanie przyjęta, da rządowi możliwość zamrażania funduszy, a także majątku, w tym nieruchomego, “które mogą być używane do wspierania działań Federacji Rosyjskiej”. Osoby i podmioty wpisane na listę nie będą mogły brać udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Osobom i podmiotom nie stosujących się do decyzji o zamrożeniu środków lub zasobów, a także nie dopełniającym niezwłocznego przekazywania informacji oraz próbującym omijać stosowanie środków przewidzianych w ustawie, będzie groziła kara w wysokości do 20 mln złotych. Taka sama kara będzie groziła za ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie przez osobę lub pomiot, które takiego prawa pozbawiono.

Według PAP projekt będzie rozpatrywany w pierwszym czytaniu na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

CZYTAJ TAKŻE: Miedwiediew zaproponował nałożenie sankcji na wyborców PiS

Kresy.pl / money.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply