Parlament Europejski uchwalił w czwartkowe południe rezolucję krytykującą Polskę i Węgry w kwestii praworządności i wzywająca władze UE do podjęcia działań przeciwko obu krajom.

Po wczorajszej debacie dziś izba przegłosowała tekst rezolucji. Za rezolucją zagłosowało 446 deputowanych. Przeciw było 178. 41 wstrzymało się od głosu.  W jej tekście przypomina się o formalnym postępowaniu w sprawie przestrzegania praworządności jakie władze Unii Europejskiej uruchomiły wobec Polski i Węgier,  a które może prowadzić do zawieszenia państwa w prawach członkowskich. Parlament Europejski twierdzi, że oba państwa nie poczyniły postępu w “eliminacji ryzyka naruszenia” wartości unijnych w swoim ustawodawstwie. Eurodeputowani umieścili w rezolucji między innymi odwołanie do przyjętej 20 grudnia przez Polski Sejm ustawy określającej zasady dyscyplinowania sędziów.

Eurodeputowani domagają się od Komisji Europejskiej “zwiększenie presji” na oba państwa, w rezolucji stwierdzono bowiem, że wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości unijnych nie dotyczy wyłącznie tego państwa, ale wywiera też wpływ na pozostałe kraje UE. Według większości członków PE prawodawstwo Polski i Węgier “nadal podważa integralność wspólnych europejskich wartości, wzajemne zaufanie i wiarygodność Unii jako całości”.

Eurodeputowani napisali też o zagrożeniach dla wolności mediów i wolności akademickiej, co odnosi się już do Węgier, gdzie władze doprowadziły do zamknięcia Uniwersytety Środkowoeuropejskiego, uczelni fundowanej przez organizacje powiązane z amerykańskim rekinem finansjery Georgem Sorosem, znanym z dążeń do ingerowania w procesy społeczno-polityczne w różnych państwach świata.

Przyjęto tekst z poprawką wiążącą spełnianie oczekiwań władz UE w sprawie systemu sądownictwa przez państwa z wypłatami środków finansowych na jakie państwa członkowskie mogą oczekiwać z budżetu Unii. Rezolucja wzywa władze państw członkowskich do jak najszybszego wypracowania tego rodzaju mechanizmu represji.

polsatnews.pl/wp.pl/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply