MSWiA grozi możliwa decyzją sądu o zawieszeniu zarządu i wyznaczeniu zarządcy przymusowego.

Jak czytwamy w komunikacie resortu spraw wewnętrznych i administracji opublikowanym w poniedziałek „Po analizie zapisów statutu Fundacji, a także treści zamieszczonych na stronie internetowej, Fundacja oraz reprezentujący ją Zarząd została wezwana do zaprzestania naruszania przepisów prawa powszechnie obowiązującego i postanowień Statutu”.

Wydział Prasowy MSWiA wskazał, że zgodnie ze statutem fundacji „jednym z jej celów jest ochrona wartości konstytucyjnych w Polsce”. Jednak, jak argumentuje ministerstwo, fundacja „wzywa do aktów naruszania prawa” oraz „w swej działalności i wykorzystywanych materiałach znieważa legalnie i demokratycznie działające organy władzy publicznej”. Na potwierdzenie tych słów MSWiA zamieściło w komunikacie odnośniki do treści na stronie internetowej fundacji, które – w ocenie resortu – naruszają prawo i zapisy statutu organizacji.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Resort spraw wewnętrznych zarzucił również fundacji, że jej działania „godzą w zagwarantowaną konstytucyjnie wolność zgromadzeń”. Resory zwraca uwagę, że ma to miejsce w przypadku praktycznych działań organizacji obejmujących m.in. „blokowanie i zakłócanie cyklicznego zgromadzenia publicznego odbywającego się w celu oddania hołdu Ofiarom katastrofy w Smoleńsku (…), w odniesieniu do którego Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w przedmiocie zgody na jego organizację oraz podał do publicznej wiadomości informacje dotyczące terminów i miejsca tego zgromadzenia”.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Obywatele RP zapowiadaja blokadę miesięcznicy smoleńskiej

Fundacji „został wyznaczony 14-dniowy termin usunięcia uchybień w działalności Zarządu”. „Fundacja została jednocześnie pouczona, że po bezskutecznym upływie wskazanego terminu lub w razie dalszego uporczywego działania Zarządu Fundacji w sposób niezgodny z prawem, Statutem lub celami Fundacji, Organ może wystąpić do sądu o zawieszenie Zarządu Fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego” – czytamy w komunikacie.

Kresy.pl / PAP
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz