Nowy element pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. “Ofiarom imperializmu rosyjskiego”

W Warszawie odbyła się w asyście wojskowej uroczystość odsłonięcia nowego elementu pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Upamiętnia on ofiary komunizmu i imperializmu rosyjskiego odpowiedzialnego za zbrodnie przeciwko ludzkości wobec narodów Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowy element pomnika ma formę wykonanego z brązu podkładu kolejowego, na którym widnieje inskrypcja „Ofiarom komunizmu i imperializmu rosyjskiego odpowiedzialnego za zbrodnie przeciwko ludzkości wobec narodów Europy Środkowo-Wschodniej”.

W uroczystości uczestniczyli m.in. wicemarszałkowie Sejmu – Małgorzata Gosiewska, Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski, ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, doradca prezydenta RP Marek Rymsza, przedstawiciele rządu, duchowieństwa.

– Stoimy przed pomnikiem Polaków pomordowanych na Wschodzie, dzisiaj ten pomnik uzyska dodatkowy element – element, którym będziemy wspominać i czcić pamięć wszystkich ofiar tego zbrodniczego państwa, jakim jest Rosja, ofiar z krajów Europy środkowej i wschodniej – mówił podczas uroczystości zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski. Uroczystość odbyła się w pierwszą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę, o czym przypomniał wiceprezes IPN.

– 24 lutego 2022 roku obudziliśmy się w nowej sytuacji. Rosja pokazała w całej pełni swoje agresywne, imperialne oblicze. Ale czy mogło być to zaskoczeniem dla nas, mieszkańców krajów państw Europy Środkowo-Wschodniej? Nie było to zaskoczeniem, Rosja jest imperium, Rosja kultywuje tradycje z XIX i XX wieku – zaznaczył. Jak dodał, dzięki nowemu elementowi pomnika „będziemy czcić pamięć wszystkich ofiar tego zbrodniczego państwa, jakim jest Rosja, ofiar z krajów Europy Środkowej i Wschodniej”.

Szef UdSKiOR Jan Kasprzyk podkreślił, że “pamięć o ofiarach zbrodni rosyjskich, to pamięć nie tylko o ofiarach ostatniego roku, to pamięć o ofiarach ostatniego stulecia, ale to pamięć o ofiarach zbrodni rosyjskich dokonywanych od co najmniej 300 lat na narodach i państwach, które pragną wolności”.

Przypomnia on także słowa marszałka Józefa Piłsudskiego nt. Rosji. – Mówił marszałek, że rzeczą charakterystyczną dla Rosji i Rosjan jest to, że sami nie potrafiąc być wolnymi, tak bardzo zazdroszczą wolności innym narodom i państwom, że ta zazdrość pcha ich do zbrodni i do nienawiści. Nikt chyba lepiej nie zdefiniował tego, co przez ostatnie 300-lecia czyniła Rosja, Związek Sowiecki i obecna, postkomunistyczna Rosja Putina – powiedział minister Kasprzyk.

– Oddajemy dziś tym upamiętnieniem hołd wszystkim ofiarom imperializmu rosyjskiego. Tym Z XVIII i XIX w., tym z XX i tym teraz mordowanym przez Rosjan, obrońcom cywilizacji na Ukrainie. Oddajemy im hołd, cześć i pamięć, ale jednocześnie niech to upamiętnienie będzie zobowiązaniem na przyszłość – dodał.

Obecny na uroczystości Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce podkreślił, że “oddajemy hołd milionom ofiar pomordowanych przez reżim komunistyczny, przez reżim rosyjskiego imperializmu zeszłego wieku, ale też i w tym wieku, niestety, rosyjski neoimperializm dalej pokazuje swoją zbrodniczą twarz”.

Uroczystemu odsłonięciu towarzyszyła modlitwa i złożenie wieńców pod pomnikiem.

Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie odsłonięto 17 września 1995 r. Inicjatorem jego budowy był działacz opozycji antykomunistycznej w PRL Wojciech Ziembiński (1925-2001).

Pomnik przedstawia krzyże, żydowską macewę i nagrobek muzułmański, umieszczone na platformie – symbolizującej deportacyjny wagon. Przed stojącą na torze kolejowym platformą ułożono kilkadziesiąt podkładów kolejowych, na których umieszczono nazwy pól bitewnych z września 1939 r. na Kresach Wschodnich RP oraz nazwy miejsc kaźni Polaków na terenie ZSRS. Wykonany z brązu pomnik zaprojektował rzeźbiarz Maksymilian Biskupski.

Kresy.pl / gosc.pl / ipn.gov.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply